Επίτιμα Μέλη


  1. Βαρθολομαίος Α', Οικουμενικός Πατριάρχης (1996)
  2. Αναστάσιος (Γιαννουλάτος), Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας (2005)
  3. Jean-Claude Juncker (2021)

 

ΕΚΛΙΠΟΝΤΑ ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Chirac Jacques René (1932-2019, 2004). Γάλλος πολιτικός, Ὑπουργός, Πρωθυπουργὸς (1974-1976, 1986-1988), Δήµαρχος Παρισίων (1977-1995), Πρόεδρος τῆς Γαλλικῆς Δηµοκρατίας (1995-2007).

Eisenhower Dwight (1890-1969, 1959). Ἀµερικανὸς στρατηγὸς καὶ πολιτικός, διοικητὴς τοῦ ΝΑΤΟ, Πρόεδρος τῶν Ἡνωµένων Πολιτειῶν (1953-1961).

Giscard d’Estaing Valéry (1926-2020, 1979). Γάλλος πολιτικός, Ὑπουργὸς (1962-1966, 1969-1974), Πρόεδρος τῆς Γαλλικῆς Δηµοκρατίας (1974-1981), µέλος τῆς Γαλλικῆς Ἀκαδηµίας.

Καραµανλῆς Κωνσταντῖνος (1907-1998, 1991). Πολιτικός, Πρωθυπουργὸς (1956-1963, 1974-1980), Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δηµοκρατίας (1980-1985, 1990-1995).

Μητρόπουλος Δηµήτριος (1896-1960, 1959) (π.µ. 1933). Συνθέτης, πιανίστας καὶ ἀρχιµουσικός. Βλ. σ. 139.

Παπανικολάου Γεώργιος (1883-1962, 1957). Ἰατρὸς καθηγητὴς τῆς Κλινικῆς Ἀνατοµικῆς (Πανεπιστήµιο Cornell, ΗΠΑ), θεµελίωσε τὴν ἀπολεπιστικὴ κυτταρολογία καὶ εἶναι εὑρέτης µεθόδου πρώιµης διάγνωσης τοῦ καρκίνου. Βλ. σ. 101.

Στεφανόπουλος Κωνσταντῖνος (1926-2016, 2000). Πολιτικός, βουλευτής, Ὑπουργός, Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δηµοκρατίας (1995-2005).

Weizsäcker Richard, von (1920-2015, 1991). Πολιτικός, Πρόεδρος τῆς Ὁµοσπονδιακῆς Δηµοκρατίας τῆς Γερµανίας ἀπὸ τὸ 1984, κατόπιν τῆς Ἑνωµένης Γερµανίας ἕως τὸ 1994.