Γραμματείς επί των Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών από την ίδρυσή της


• 1926-1927 Κωστής Παλαμάς
• 1927-1934 Γεώργιος Οικονόμος
• 1934-1943 Κωνσταντίνος Δυοβουνιώτης
• 1943-1951 Σωκράτης Κουγέας
• 1951-1956 Αναστάσιος Ορλάνδος
• 1956-1963 Εμμανουήλ Εμμανουήλ
• 1963-1968 Ηλίας Βενέζης
• 1968-1969 Διονύσιος Ζακυθηνός
• 1970-1971 Όθων Πυλαρινός
• 1971-1972 Πέτρος Χάρης
• 1972-1975 Ιωάννης Χαραμής
• 1975-1977 Γεώργιος Μιχαηλίδης-Νουάρος
• 1977-1980 Μενέλαος Παλλάντιος
• 1981-1990 Μανόλης Χατζηδάκης
• 1990-1993 Μανούσος Μανούσακας
• 1994-1998 Νικόλαος Κονομής
• 1998-2000 Αριστόβουλος Μάνεσης
• 2000-2003 Σπύρος Ιακωβίδης
• 2003-2004 Εμμανουήλ Ρούκουνας
• 2004-2008 Απόστολος Σ. Γεωργιάδης
• 2009-2013 Κωνσταντίνος Κριμπάς
• 2013-2014 Χρύσα Μαλτέζου
• 2015- 2019  Κωνσταντίνος Κριμπάς