Σέργης Νίκος


Σέργης Νίκος
Ερευνητικός Συνεργάτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Δρ. Νίκος Σέργης γεννήθηκε στην Αθήνα τον Ιούλιο του 1973. Έλαβε το διδακτορικό του στην Αστροφυσική και τη Διαστημική Φυσική από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2006. Από τον Απρίλιο του 2006 εργάζεται ως Ερευνητής στο Γραφείο Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2017 είναι επίσης Συνεργάτης Ερευνητής στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ). Ο Δρ. Σέργης είναι μέλος της επιστημονικής ομάδας Cassini/MIMI και της ομάδας Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας του ΕΕΑ/ΙΑΑΔΕΤ. Έχει δημοσιεύσει 56 επιστημονικές εργασίες, 3 ως κεφάλαια σε βιβλία και 53 ως άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές (Nature, Nature Physics, GRL, JGR, ApJL, Solar Physics κ.α.) με περισσότερες από 900 ετεροαναφορές (h-index 18). Έχει επίσης παρουσιάσει πάνω από 70 εργασίες σε διεθνή συνέδρια, ενώ έχει δώσει περισσότερες από 20 προσκεκλημένες ομιλίες και σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο Δρ. Σέργης υπηρετεί ως κριτής για τα περισσότερα από τα επιστημονικά περιοδικά του τομέα του (JGR, GRL, Space Science Reviews, Annales Geophysicae, κ.α.) καθώς και για προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στη NASA (σύστημα NSPIRES). Το 2008, εξελέγη "καλύτερος κριτής στο πεδίο των Γεωεπιστημών" από τη συντακτική ομάδα του επιστημονικού περιοδικού Annales Geophysicae και το 2009 βρεβεύθηκε από τη NASA με το “NASA Group Achievement Award” ως μέλος της ομάδας Cassini/MIMI Team. Ο Δρ. Σέργης είναι ένας εκ των επικεφαλής της ομάδας Plasma Radial Transport Team, που επελέγη για χρηματοδότηση από το Διεθνές Ινστιτούτο Διαστημικής (ISSI) το 2014. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη Διαστημική και Πλανητική Φυσική, την Ανάλυση Μαγνητοσφαιρικών Δεδομένων με έμφαση στους Εξωτερικούς Πλανήτες και τους δορυφόρους τους, τη Σύζευξη Μαγνητόσφαιρας-Ιονόσφαιρας και τη Δυναμική του Ηλιακού Ανέμου. Συμμετέχει σε μια σειρά από διαρκείς επιστημονικές συνεργασίες με ιδρύματα από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Αργεντινή. Ο Δρ. Σέργης έχει επιβλέψει ή συνεπιβλέψει μία μεταπτυχιακή διατριβή και περισσότερες από 15 πτυχιακές εργασίες φοιτητών του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ. Είναι μέλος της Αμερικανικής Γεωφυσικής Ένωσης (AGU), της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών (EGU) και της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης (IAU).

Αναλυτικότερο βιογραφικό του Δρος Σέργη:

Δημοσιεύσεις

Dr. Nick Sergis

Full list of peer-reviewed publications (total of 56 as of April 2017)

Book contributions (3)

1. Title: The Ring Current of Saturn, chapter in the Monograph:
     “Electric Currents in Geospace and Beyond” in press by AGU-Wiley, 2017.
      Author(s): Sergis, N., E. J. Bunce, J. F. Carbary, S. W. H. Cowley, X. Jia, D. C. Hamilton, S. M.     
      Krimigis, D. G. Mitchell, M. K. Dougherty.

2.Title: Sources of Local Time Asymmetries in Magnetodiscs, chapter in the book:  
     “The Magnetodiscs and Aurorae of Giant Planets” Published by Springer, 2015.
      Author(s): Arridge C. S., M. Kane, N. Sergis, K. K. Khurana, C. M. Jackman.

3.Title: Upstream of Saturn and Titan, chapter in the book:
     “The Plasma Environment of Venus, Mars, and Titan” Published by Springer, 2011.
      Author(s): Arridge, C. S.; Andre, N.; Bertucci, C. L.; Sergis, N.; et al.

In peer reviewed journals (53)

[1] Jasinsky, J. M., Arridge, C. S., Coates, A. J., Jones, G. H., Sergis, N., Thomsen, M. F., Krupp, N. 2017. Diamagnetic Depression Observations in Saturn's magnetospheric cusp. Journal of Geophysical Research (Space Physics), in-press.

[2] Masters, A., A. H. Sulaiman, L. Stawarz, M. Fujimoto, N. Sergis, D. Burgess, A. J. Coates, M. K. Dougherty. 2017. An in situ comparison of electron acceleration at collisionless plasma shock waves under differing upstream magnetic field orientations. The Astrophysical Journal Letters, in-press.

[3] Sergis, N., C. M. Jackman, M.F. Thomsen, S. M. Krimigis, D. G. Mitchell, D. C. Hamilton, M. K. Dougherty, N. Krupp, R. J. Wilson. 2017. Radial and Local Time structure of the Saturnian Ring Current, revealed by Cassini. Journal of Geophysical Research (Space Physics), 122, 1803-1815.  

[4] Sorba, A. M. N. A. Achilleos, P. Guio, C. S. Arridge, N. M. Pilkington, A. Masters, N. Sergis, A. J. Coates, M. K. Dougherty. 2017. Modeling the compressibility of Saturn's magnetosphere in response to internal and external influences Journal of Geophysical Research (Space Physics), 122, 1572-1589.

[5] Ramer, K. M., M. G. Kivelson, N. Sergis, K. K. Khurana, X. Jia. 2017. Spinning, Breathing, and Flapping: Periodicities in Saturn's Middle Magnetosphere. Journal of Geophysical Research (Space Physics), 122, 393-416.  

[6] Jasinski, J. M., Arridge, C. S., Coates, A. J., Jones, G. H., Sergis, N., Thomsen, M. F., Reisenfeld, D. B., Krupp, N., Waite, J. H. 2016. Cassini plasma observations of Saturn’s magnetospheric cusp. Journal of Geophysical Research (Space Physics) 121, 12.

[7] Jasinski, J. M., Slavin, J. A., Arridge, C. S., Poh, G., Jia, X., Sergis, N., Coates, A. J., Jones, G. H., Waite, J. H. 2016. Flux transfer event observation at Saturn’s dayside magnetopause by the Cassini spacecraft. Geophysical Research Letters 43, 6713-6723.

[8] Masters, A., Sulaiman, A. H., Sergis, N., Stawarz, L., Fujimoto, M., Coates, A. J., Dougherty, M. K. 2016. Suprathermal Electrons at Saturn’s Bow Shock. The Astrophysical Journal 826, 48.

[9] Arridge, C. S., and 17 colleagues 2016. Cassini in situ observations of long- duration magnetic reconnection in Saturns magnetotail. Nature Physics 12, 268- 271.

[10] Felici, M., and 10 colleagues 2016. Cassini observations of ionospheric plasma in Saturn’s magnetotail lobes. Journal of Geophysical Research (Space Physics) 121, 338-357.

[11] Paranicas, C., and 14 colleagues 2016. Effects of radial motion on interchange injections at Saturn. Icarus 264, 342-351.

[12] Pilkington, N. M., Achilleos, N., Arridge, C. S., Guio, P., Masters, A., Ray, L. C., Sergis, N., Thomsen, M. F., Coates, A. J., Dougherty, M. K. 2015. Internally driven large-scale changes in the size of Saturn’s magnetosphere. Journal of Geophysical Research (Space Physics) 120, 7289-7306.

[13] Pilkington, N. M., Achilleos, N., Arridge, C. S., Guio, P., Masters, A., Ray, L. C., Sergis, N., Thomsen, M. F., Coates, A. J., Dougherty, M. K. 2015. Asymmetries observed in Saturn’s magnetopause geometry. Geophysical Re- search Letters 42, 6890-6898.

[14] Carbary, J. F., Sergis, N., Mitchell, D. G., Krupp, N. 2015. Saturn’s hinge parameter from Cassini magnetotail passes in 2013-2014. Journal of Geophysical Research (Space Physics) 120, 4438-4445.

[15] Jackman, C. M., and 13 colleagues 2015. Field dipolarization in Saturn’s magnetotail with planetward ion flows and energetic particle flow bursts: Evidence of quasi-steady reconnection. Journal of Geophysical Research (Space Physics) 120, 3603-3617.

[16] Arridge, C. S., Kane, M., Sergis, N., Khurana, K. K., Jackman, C. M. 2015. Sources of Local Time Asymmetries in Magnetodiscs. Space Science Reviews 187, 301-333.

[17] Bertucci, C., Hamilton, D. C., Kurth, W. S., Hospodarsky, G., Mitchell, D., Sergis, N., Edberg, N. J. T., Dougherty, M. K. 2015. Titan’s interaction with the supersonic solar wind. Geophysical Research Letters 42, 193-200.

[18] Arridge, C. S., and 113 colleagues 2014. The science case for an orbital mission to Uranus: Exploring the origins and evolution of ice giant planets. Planetary and Space Science 104, 122-140.

[19] Masters, A., and 25 colleagues 2014. Neptune and Triton: Essential pieces of the Solar System puzzle. Planetary and Space Science 104, 108-121.

[20] Thomsen, M. F., and 12 colleagues 2014. Ion composition in interchange injection events in Saturn’s magnetosphere. Journal of Geophysical Research (Space Physics) 119, 9761-9772.

[21] Achilleos, N., Arridge, C. S., Bertucci, C., Guio, P., Romanelli, N., Sergis, N. 2014. A combined model of pressure variations in Titan’s plasma environment. Geophysical Research Letters 41, 8730-8735.

[22] Pilkington, N. M., Achilleos, N., Arridge, C. S., Masters, A., Sergis, N., Coates, A. J., Dougherty, M. K. 2014. Polar confinement of Saturn’s magnetosphere revealed by in situ Cassini observations. Journal of Geophysical Research (Space Physics) 119, 2858-2875.

[23] Masters, A., and 12 colleagues 2013. In situ observations of high-Mach number collisionless shocks in space plasmas. Plasma Physics and Controlled Fusion 55, 124035.

[24] Sergis, N., Jackman, C. M., Masters, A., Krimigis, S. M., Thomsen, M. F., Hamilton, D. C., Mitchell, D. G., Dougherty, M. K., Coates, A. J. 2013. Particle and magnetic field properties of the Saturnian magnetosheath: Presence and upstream escape of hot magnetospheric plasma. Journal of Geophysical Research (Space Physics) 118, 1620-1634.

[25] Masters, A., and 12 colleagues 2013. Electron acceleration to relativistic energies at a strong quasi-parallel shock wave. Nature Physics 9, 164-167.

[26] Badman, S. V., Masters, A., Hasegawa, H., Fujimoto, M., Radioti, A., Grodent, D., Sergis, N., Dougherty, M. K., Coates, A. J. 2013. Bursty magnetic reconnection at Saturn’s magnetopause. Geophysical Research Letters 40, 1027-1031.

[27] Masters, A., Eastwood, J. P., Swisdak, M., Thomsen, M. F., Russell, C. T., Sergis, N., Crary, F. J., Dougherty, M. K., Coates, A. J., Krimigis, S. M. 2012. The importance of plasma β conditions for magnetic reconnection at Saturn’s magnetopause. Geophysical Research Letters 39, L08103.

[28] Arridge, C. S., and 78 colleagues 2012. Uranus Pathfinder: exploring the origins and evolution of Ice Giant planets. Experimental Astronomy 33, 753-791.

[29] Arridge, C. S., and 10 colleagues 2011. Upstream of Saturn and Titan. Space Science Reviews 162, 25-83.

[30] Kellett, S., Arridge, C. S., Bunce, E. J., Coates, A. J., Cowley, S. W. H., Dougherty, M. K., Persoon, A. M., Sergis, N., Wilson, R. J. 2011. Saturn’s ring current: Local time dependence and temporal variability. Journal of Geophysical Research (Space Physics) 116, A05220.

[31] Sergis, N., Arridge, C. S., Krimigis, S. M., Mitchell, D. G., Rymer, A. M., Hamilton, D. C., Krupp, N., Dougherty, M. K., Coates, A. J. 2011. Dynamics and seasonal variations in Saturn’s magnetospheric plasma sheet, as measured by Cassini. Journal of Geophysical Research (Space Physics) 116, A04203.

[32] Brandt, P. C., Khurana, K. K., Mitchell, D. G., Sergis, N., Dialynas, K., Car- bary, J. F., Roelof, E. C., Paranicas, C. P., Krimigis, S. M., Mauk, B. H. 2010. Saturn’s periodic magnetic field perturbations caused by a rotating partial ring current. Geophysical Research Letters 37, L22103.

[33] Achilleos, N., Guio, P., Arridge, C. S., Sergis, N., Wilson, R. J., Thomsen, M. F., Coates, A. J. 2010. Influence of hot plasma pressure on the global structure of Saturn’s magnetodisk. Geophysical Research Letters 37, L20201.

[34] Kellett, S., Arridge, C. S., Bunce, E. J., Coates, A. J., Cowley, S. W. H., Dougherty, M. K., Persoon, A. M., Sergis, N., Wilson, R. J. 2010. Nature of the ring current in Saturn’s dayside magnetosphere. Journal of Geophysical Research (Space Physics) 115, A08201.

[35] Masters, A., and 11 colleagues 2010. Cassini observations of a Kelvin-Helmholtz vortex in Saturn’s outer magnetosphere. Journal of Geophysical Research (Space Physics) 115, A07225.

[36] Kanani, S. J., and 11 colleagues 2010. A new form of Saturn’s magnetopause using a dynamic pressure balance model, based on in situ, multi-instrument Cassini measurements. Journal of Geophysical Research (Space Physics) 115, A06207.

[37] Sergis, N., and 11 colleagues 2010. Particle pressure, inertial force, and ring current density profiles in the magnetosphere of Saturn, based on Cassini mea- surements. Geophysical Research Letters 37, L02102.

[38] Krimigis, S. M., Sergis, N., Dialynas, K., Mitchell, D. G., Hamilton, D. C., Krupp, N., Dougherty, M., Sarris, E. T. 2009. Analysis of a sequence of energetic ion and magnetic field events upstream from the Saturnian magnetosphere. Planetary and Space Science 57, 1785-1794.

[39] Krupp, N., and 15 colleagues 2009. Energetic particles in Saturn’s magnetosphere during the Cassini nominal mission (July 2004-July 2008). Planetary and Space Science 57, 1754-1768.

[40] Garnier, P., and 13 colleagues 2009. Titan’s ionosphere in the magnetosheath: Cassini RPWS results during the T32 flyby. Annales Geophysicae 27, 4257-4272.

[41] Masters, A., and 10 colleagues 2009. Hot flow anomalies at Saturn’s bow shock. Journal of Geophysical Research (Space Physics) 114, A08217.

[42] Sergis, N., Krimigis, S. M., Mitchell, D. G., Hamilton, D. C., Krupp, N., Mauk, B. H., Roelof, E. C., Dougherty, M. K. 2009. Energetic particle pressure in Saturn’s magnetosphere measured with the Magnetospheric Imaging Instrument on Cassini. Journal of Geophysical Research (Space Physics) 114, A02214.

[43] Roussos, E., Krupp, N., Armstrong, T. P., Paranicas, C., Mitchell, D. G., Krimigis, S. M., Jones, G. H., Dialynas, K., Sergis, N., Hamilton, D. C. 2008. Discovery of a transient radiation belt at Saturn. Geophysical Research Letters 35, L22106.

[44] Krimigis, S. M., Sergis, N., Mitchell, D. G., Hamilton, D. C., Krupp, N. 2007. A dynamic, rotating ring current around Saturn. Nature 450, 1050-1053.

[45] Dialynas, K., Babasides, G., Sergis, N., Moussas X. 2007. Electron impact ionization in the Martian ionosphere. Sixth International Conference of the Balkan Physical Union Volume: 899 Page: 549

[46] Sergis, N., Krimigis, S. M., Mitchell, D. G., Hamilton, D. C., Krupp, N., Mauk, B. M., Roelof, E. C., Dougherty, M. 2007. Ring current at Saturn: Energetic particle pressure in Saturn’s equatorial magnetosphere measured with Cassini/MIMI. Geophysical Research Letters 34, L09102.

[47] Sergis, N., Dialynas, K., Roussos, E., Moussas, X. 2006. Magnetospheric electron flows in the Martian ionosphere: detection and implications. Recent Advances in Astronomy and Astrophysics Volume: 848 Pages: 263-272.

[48] Sergis, N., Dialynas, K., Babasides, G., Moussas X. 2006. Determination of the most appropriate electron energy for the bow shock identification based on MGS data.
Recent Advances in Astronomy and Astrophysics Volume: 848 Pages: 163-167.

[49] Sergis, N., Moussas, X. 2003. The Martian Electron Foreshock, Based on Mars Global Surveyor’s Measurements. Solar Physics 218, 281-294.

[50] Sergis, N., Moussas, X. 2002. Ulf Waves at the Proton Gyrofrequency Upstream of the Martian bow Shock, Based on Mars Global Surveyor’s Measurements. Solar Physics 209, 409-419.

[51] Sergis, N., Moussas, X. 2001. On the smooth surface of the northern bow shock of Mars, based on Mars Global Surveyor’s measurements. Solar Physics 202, 191-200.

[52] Rovithis-Livaniou, H., Fragoulopoulou, E., Sergis, N., Rovithis, P., Kranidiotis, A. 2001. Study of the contact binary AK Herculis: Light-curve analysis and orbital period investigation. Astrophysics and Space Science 275, 337-348.

[53] Rovithis-Livaniou, H., Kranidiotis, A., Fragoulopoulou, E., Sergis, N., Rovithis, P. 1999. On the Orbital Period Changes of AK Herculis. Information Bulletin on Variable Stars 4713, 1.

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Γραφείο Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας

Διεύθυνση:
Σωρανού Εφεσίου 4,
115 27, Παπάγος, Αθήνα

Tηλ. 210 6597639
Fax: 210 6597 641

e-mail: nsergis@phys.uoa.gr