Προκήρυξη του Αριστείου των Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών 2021-2022


 

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει το Αριστείο των Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών, απονεμόμενο σε Έλληνα επιστήμονα εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο οποίος συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό, με έργο που συντελέσθηκε την τελευταία τετραετία, στην πρόοδο της ελληνικής επιστήμης. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ή προτάσεων έως την 31 Δεκεμβρίου 2021. Το Αριστείο θα απονεμηθεί κατά την Πανηγυρική Συνεδρία του Μαρτίου 2022.