ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2019-2020


 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ  21ης  ΜΑΡΤΙΟΥ  2019

ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΕΟΡΤΑΣΜΟ  ΤΗΣ  ΕΠΕΤΕΙΟΥ  ΤΗΣ  25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ  1821

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ

 

Αριστείο των Θετικών Επιστημών, απονεμόμενο σε Έλληνα επιστήμονα χημικό, εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο οποίος παράλληλα προς το σύνολο των επιστημονικών και ερευνητικών εργασιών του, συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό και με έργο που εκπόνησε κατά την τελευταία τετραετία στην πρόοδο της Χημικής Επιστήμης. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ή αιτιολογημένων προτάσεων μελών της Τάξεως των Θετικών Επιστημών,  μέχρι τέλη Δεκεμβρίου 2019. Η απονομή του Αριστείου θα γίνει κατά την πανηγυρική συνεδρία του Μαρτίου 2020.