3196η Συνεδρία της Ολομέλειας, Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024, ώρα 10.00 π.μ.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Ανακοίνωση από τον Ακαδημαϊκό Ανδρέα Ι. Καραμάνο: «Παρουσίαση της Πραγματείας της Ακαδημίας Αθηνών για τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στις αροτραίες καλλιέργειες της Θεσσαλίας». (διάρκεια 10’)

 

Ημερομηνία: 
13/06/2024
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions