3.064η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020, ώρα 11.00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1.  Αναγγελία της δημοσίευσης του Π.Δ. με το οποίο κυρώθηκε η εκλογή του καθηγητού κ. Νικολάου Ταβερναράκη ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας,  στην προκηρυχθείσα έδρα στον κλάδο «Νευροβιολογία/Βιολογία της Γήρανσης» στην Τάξη των Θετικών Επιστημών.

2.  Αναγγελία της δημοσίευσης του Π.Δ. με το οποίο κυρώθηκε η εκλογή του Διευθυντού του Ινστιτούτου Κλίματος του Πότσδαμ κ.  Hans Joachim Schellnhuber ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας, στον κλάδο της Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας, στην Τάξη των Θετικών Επιστημών.  

 

 

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2020

Η Πρόεδρος

ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ

 

Ημερομηνία: 
30/01/2020
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions