3.030η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 11.00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Αναγγελία του θανάτου του Θεόδωρου Αντωνίου

2.  Αναγγελία της δημοσίευσης του Π.Δ. με το οποίο κυρώθηκε η εκλογή του καθηγητού κ. Φίλιππου Τσίχλη ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας από Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού, στον κλάδο της Ιατρικής στην Τάξη των Θετικών Επιστημών. 

 

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΗΜΕΛΛΟΣ

 

 

Ημερομηνία: 
05/02/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions