Ημερίδα με θέμα «Το κόστος της ενέργειας στην Ελλάδα»

 

Η Eπιτροπή Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών διοργάνωσε στις 13 Οκτωβρίου 2023 Ημερίδα με θέμα: «Το κόστος της ενέργειας στην Ελλάδα» στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).

Σκοπός της Ημερίδας ήταν η μελέτη των παραμέτρων που διαμορφώνουν το κόστος της ενέργειας στην Ελλάδα, η αναφορά των πλεονεκτημάτων και αδυναμιών κάθε μορφής ενέργειας, η αναζήτηση των αιτίων που το διατηρούν σε υψηλά σχετικά επίπεδα και η ανάδειξη της ανάγκης για μια συνολική αντιμετώπιση και εύρεση λύσεων στο υφιστάμενο πρόβλημα.

Διακεκριμένοι ομιλητές αναφέρθηκαν στους παράγοντες που διαμορφώνουν τις τιμές των καταναλωτών, ήτοι τη σύνθεση του ενεργειακού μείγματος, το κόστος των προϊόντων και τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού. Επιπλέον, τοποθετήθηκαν σχετικά με τις μελλοντικές εξελίξεις και τεχνολογίες για εξοικονόμηση και αποθήκευση ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς και για υβριδικούς σταθμούς ενέργειας στα νησιά. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στη σημασία της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού.

Στη διάρκεια της Ημερίδας αναδείχθηκε η επίδραση του ενεργειακού κόστους ανά τομέα της εθνικής οικονομίας, στις διάφορες επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά. Η προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και των μετασχηματισμών της ενέργειας αναδείχθηκαν καθοριστικοί παράγοντες για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Αρκετοί από τους ομιλητές απαρίθμησαν τρόπους με τους οποίους η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) έτσι ώστε η πράσινη ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα να μην επιβαρύνει το ενεργειακό κόστος για τον καταναλωτή αλλά αντίθετα να συμβάλει στη μείωση κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ευρώπη άλλωστε συνολικά, αναμένεται να αποκτήσει ενεργειακή αυτοδυναμία μέσω της αξιοποίησης των ΑΠΕ και να απαλλαγεί από τις ποικίλες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως την αύξηση της στάθμης και της θέρμανσης της Μεσογείου Θάλασσας και την αυξημένη εμφάνιση πυρκαγιών στην Ευρώπη.

Εξέχοντες ομιλητές ανέπτυξαν και ανέλυσαν τις διάφορες διαστάσεις του θέματος με απώτερο σκοπό τη μείωση του κόστους της ενέργειας στη χώρα μας ώστε η τιμή της ενέργειας στην Ελλάδα να γίνει περισσότερο συμβατή με εκείνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς τούτο, η Ακαδημία Αθηνών, θα συνεχίσει να συμβάλλει στην αναζήτηση νέων τεχνολογιών για την παραγωγή, μετατροπή, διανομή, αποθήκευση, βέλτιστη χρήση, και εξοικονόμηση της ενέργειας.

 

Ημερομηνία: 
04/12/2023
Είδος Ανακοίνωσης: 
Δελτία Τύπου