Έκδοση του 15ου τόμου του Δελτίου Επιστημονικής Ορολογίας και Νεολογισμών του ΚΕΕΟΝ της Ακαδημίας Αθηνών

 

Δημοσιεύθηκε ο 15ος τόμος του Δελτίου Επιστημονικής Ορολογίας και Νεολογισμών του Κέντρου Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών της Ακαδημίας Αθηνών, με τίτλο «Πολυλεκτικές Εκφράσεις: μελέτες με δεδομένα από την Ελληνική και άλλες γλώσσες». Την επιστημονική επιμέλεια του τόμου (398 σελίδες) ανέλαβαν από κοινού η Στέλλα Μαρκαντωνάτου, Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ / Ε.Κ. «Αθηνά») και η Αναστασία Χριστοφίδου, Διευθύντρια Ερευνών και Διευθύνουσα το Κέντρο Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών (Ακαδημία Αθηνών).

Η έκδοση περιέχει δώδεκα μελέτες έγκριτων γλωσσολόγων, πανεπιστημιακών και ερευνητών, της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Πανεπιστήμια Passau, Paris-Est Marne-la-Vallée, Paul Valéry Montpellier III κ.ά., οι οποίες παρουσιάστηκαν το 2015 στο Workshop του Συνεδρίου International Conference on Greek Linguistics, 12 στο Βερολίνο. Το δελτίο αφιερώθηκε στη θεματική των Πολυλεκτικών Εκφράσεων (ακολουθίες λέξεων, όπως ουράνιο τόξο, κόκκινα δάνεια, νόμος-πλαίσιο, γλυκό του κουταλιού, δίνω εξετάσεις, σημειώνω άνοδο, διά βίου μάθηση, Ολυμπιακοί Αγώνες), δηλαδή στη θεωρητική και εφαρμοσμένη διαχείρισή τους, όπως η ένταξή τους στα Λεξικά (π.χ. το ουράνιο τόξο, τα κόκκινα δάνεια αποτελούν μία ή δυο λέξεις;), η αντιστοιχία των φρασεολογισμών με άλλες ξένες γλώσσες, ο γλωσσικός δανεισμός κλπ. Η συγκεκριμένη θεματική διακρίνεται για την αλματώδη ανάπτυξή της και αποτελεί έρευνα αιχμής για τη γλωσσολογία.

Τα επιμέρους θέματα που αναλύονται αναφέρονται πιο συγκεκριμένα στο ζητούμενο του ορισμού της ελληνικής λέξης σε αντιδιαστολή με τη φράση στη γλωσσολογική έρευνα, στη σύνδεσή τους με το φαινόμενο της νεολογίας και τους πολυλεκτικούς νεολογισμούς, στην αντιστοίχιση και τον διαγλωσσικό δανεισμό φρασεολογισμών, στις γνωσιακές προεκτάσεις των ιδιωματικών στερεότυπων φράσεων, τέλος στους μηχανισμούς αναγνώρισης και επεξεργασίας τους τόσο από ανθρώπους όσο και συστήματα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται μέθοδοι βέλτιστης ιχνηλάτησης πολυλεκτικών εκφράσεων από υπολογιστικά συστήματα, καθώς και λεξικογραφικά περιβάλλοντα καταγραφής τους. Τέλος, στο συγκεκριμένο τόμο έγινε προσπάθεια να αποτυπωθεί το πρόσφατο (1980-έως σήμερα) βιβλιογραφικό τοπίο έρευνας στους πολυλεκτικούς σχηματισμούς της Ελληνικής, σε σχετική εισαγωγική μελέτη (Σ. Μαρκαντωνάτου, Α. Χριστοφίδου, Β. Αφεντουλίδου) με ταυτόχρονη δημιουργία διαδικτυακής βιβλιογραφικής βάσης, η οποία θα εμπλουτίζεται σταδιακά.

Παρόμοιες έρευνες μπορούν να υποστηρίξουν κυρίως λεξικογραφικές ανάγκες και πρακτικές, όπως εμπλουτισμός νέων και παλαιότερων Λεξικών, εφαρμογές για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας και για μεταφραστικές ανάγκες, οργάνωση πολύγλωσσων βάσεων δεδομένων (επιστημονικών) ορολογιών κ.ά.

 

Πληροφορίες:

Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών

της Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΕΟΝ)

Αναγνωστοπούλου 14

Τηλ.: 210 3664615 και 210 3664656, Φαξ : 210 3664990

e-mail: keeon@academyofathens.gr

 

Ημερομηνία: 
25/09/2020
Είδος Ανακοίνωσης: 
Δελτία Τύπου