Ενημερωτική ημερίδα: «PARTHENOS returns to Athens»


Ενημερωτική ημερίδα: «PARTHENOS returns to Athens. Παρουσίαση της ευρωπαϊκής ψηφιακής ερευνητικής υποδομής PARTHENOS στην ελληνική κοινότητα των ανθρωπιστικών σπουδών»

Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018, 10:00-17:15
Μέγαρο Ακαδημίας Αθηνών, Ανατολική Αίθουσα, Πανεπιστημίου 28

Η Ακαδημία Αθηνών, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην ευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή PARTHENOS διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με τίτλο

PARTHENOS returns to Athens. Παρουσίαση της ευρωπαϊκής ψηφιακής ερευνητικής υποδομής PARTHENOS στην ελληνική κοινότητα των ανθρωπιστικών σπουδών.

Οι εισηγητές της ημερίδας θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των εργασιών του PARTHENOS, εστιάζοντας

  • στην τυποποίηση ως προς την τεκμηρίωση των πρωτογενών δεδομένων και των πηγών, των πηγών αναφοράς, των διαδικασιών και των πρωτοκόλλων
  • στη διαλειτουργικότητα και σημασιολογία, που περιλαμβάνει τον καθορισμό ενός κοινού σημασιολογικού πλαισίου, την ενσωμάτωση πολύγλωσσων πηγών αναφοράς και το σχεδιασμό της εξόρυξης πόρων
  • σε εργαλεία και υπηρεσίες
  • στην κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη
  • σε οδηγούς βέλτιστων πρακτικών

Οι εισηγήσεις θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα.

Πρόγραμμα

10:00 – 10:15

Greetings

10:15 – 11:00

Keynote speech: 

The PARTHENOS project: solutions to digital humanities research needs

Franco Niccolucci, Polo Universitario di Prato - PIN Scrl, University of Florence, Scientific Coordinator PARTHENOS

11:00 – 11:30

From standards to research methods in the SSK

Laurent Romary, French Institute for Research in Computer Science and Automation (INRIA)

11:30 – 11:45

COFFEE BREAK

11:45 – 12:15

A new view on data integration: at the endpoints are people, not data  

Martin Doerr & George Bruseker, Foundation for Research & Technology – Hellas (FORTH)

12:15 – 12:45

IT support for PARTHENOS and its users

Carlo Meghini, Italian National Research Council, Institute of Information Science and Technologies (CNR-ISTI)

12:45 – 13:15 Discussion
13:15 – 14:30 BREAK

14:30 – 14:45

Building skills and scholars from an infrastructural perspective

Jennifer Edmond, Trinity College Dublin Digital Humanities Centre

15:00 – 15:30

DH Foresight: gleaning the future of digital methods and infrastructures for the humanities

Mark Hedges, King’s College London, Department of Digital Humanities

15:30 – 15:45

COFFEE BREAK

15:45 – 16:15

Dimensions and perspectives of infrastructure

Panos Constantopoulos, Athens University of Economics and Business, ATHENA Research and Innovation Centre

16:15 – 16:45

Discussion

16:45 – 17:00

Concluding remarks

Helen Katsiadakis, Academy of Athens

 

Ποιους αφορά

Αφορά κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά τους ερευνητές των ανθρωπιστικών επιστημών, τους εκπαιδευτικούς, τους διαχειριστές πόρων πολιτιστικής κληρονομιάς και τους χρήστες εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας.

Εγγραφή

Εγγραφείτε στην ημερίδα και γίνετε μέλος της ελληνικής κοινότητας των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Πρόσκληση

Επισυνάπτεται η πρόσκληση.