Μηνιαίο Σεμινάριο Φιλοσοφίας ΚΕΕΦ - 29.05.2024, Colin G. King

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών

σας προσκαλεί στο πλαίσιο του Μηνιαίου Σεμιναρίου Φιλοσοφίας

στη διάλεξη του Colin G. King, Αναπληρωτή Καθηγητή Φιλοσοφίας (Providence College),

που θα διεξαχθεί παρουσία του ομιλητή 

στη Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη "Έλλη Λαμπρίδη" (Υψηλάντου 9, Αθήνα),

την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024, 16:00-18:00.

Θέμα: "Idealizing language in Aristotle's logic".

 

Πληροφορίες: keef@academyofathens.gr

 

 

Abstract

 

Aristotle does not avail himself of the distinction between object and meta-language (Mignucci 1988, pace e.g. Sainati 1968, Corcoran 1974, Boger 2022) nor did he construct in his syllogistic a formalized language (Morison 2011, pace Smiley 1982). Aristotle's logical theory and his reflection on that theory are nestled side-by-side in his native Greek -- be it the syllogistic or the localized theses and observations contained in the τόποι of the Topics. But even if Aristotle lacked the notion of a meta-language and related theoretical resources, such as a theory of use and mention, he clearly had the means to talk about language and use those reflections for logical theorizing. The question which I seek to address here concerns how he does this. I survey the ways in which Aristotle manages to reflect on logical features of (ordinary) language within ordinary language, i.e. without the means of putting up a system in artificial language and then reflecting on it. The primary locus for Aristotle's logical theorizing are the Analytics, so we will begin with them. Then I shall consider some approaches to language in the Topics, in particular the way in which the predicables serve to classify the possible contents of utterances in dialectical contexts. The thesis is contained in the title: Aristotle abstracts features of normal language as models or ideal types, using these both for logical purposes and in order to expand from them to observations about more complex linguistic phenomena. I hasten to add that I do not wish to imply that this idealizing has any sort of idealist implications. Aristotle attempts to make ordinary language tractable for logical theorizing in both the Analytics and the Topics through extracting simplified models of propositions and ideal types of predications, but in each case in interestingly different ways which shed light on the different natures of these forays into logical theory.

 

Ημερομηνία: 
29/05/2024
Είδος Ανακοίνωσης: 
Εκδηλώσεις