Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για την σύναψη μιας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο: «Ταξινόμηση και καταλογογράφηση αρχειακών συλλογών της Ακαδημίας Αθηνών (Βιβλιοθήκης και Ερευνητικών Κέντρων)»

 

Τίτλος Έργου: : «Ταξινόμηση και καταλογογράφηση αρχειακών συλλογών της Ακαδημίας Αθηνών (Βιβλιοθήκης και Ερευνητικών Κέντρων)»

Κωδικός Έργου: 200/1015

Υπεύθυνος Έργου: Χρύσα Μαλτέζου, Ακαδημαϊκός

Χρηματοδότηση Έργου: Επιτροπή Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

 

Σχετικά με την υπ’αριθμ. ΕΕ407/23.5.2024  Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Ερευνητικού Προγράμματος 200/1015 ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών(Πράξη 386)  η ανάθεση του έργου ως εξής:

  • στον/στην υποψήφιο/α συνεργάτη/συνεργάτιδα με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης EE 516/7-6-2024

 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης.

 Αρχεία: 
AttachmentSizeDate
PDF icon ΨΩ3Ο46Ψ8ΝΣ-ΗΜ0 200_1015.pdf219.52 KB01/07/2024


Ημερομηνία: 
01/07/2024
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις