Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για την σύναψη μιας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο: «Παρακολούθηση των προτύπων φυτοποικιλότητας ορεινών δασικών οικοσυστημάτων και εντοπισμός θερμών σημείων»

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για την σύναψη μιας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο: «Παρακολούθηση των προτύπων φυτοποικιλότητας ορεινών δασικών οικοσυστημάτων και εντοπισμός θερμών σημείων, με στόχο την προτεραιοποίηση των απαιτούμενων δράσεων για την ενίσχυση της προσαρμογής των δασών στην κλιματική αλλαγή.».

 

Τίτλος Έργου: : «Εντοπισμός θερμών σημείων τρωτότητας και διατήρησης των υπερορεινών μεσογειακών πευκοδασών της Ελλάδας: ανάπτυξη εθνικού σχεδίου πολιτικής για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή»  

Κωδικός Έργου: 200/1005

Υπεύθυνος Έργου: Χρήστος Ζερεφός, Ακαδημαϊκός

Χρηματοδότηση Έργου:  Πράσινο Ταμείο (Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2023», Άξονας Προτεραιότητας 3: «Έρευνα και Εφαρμογή»)

 

Σχετικά με την υπ’αριθμ. ΕΕ854/30.11.2023  Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Ερευνητικού Προγράμματος 200/1007 ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών(Πράξη 378)  η ανάθεση του έργου ως εξής:

  • στον/στην υποψήφιο/α συνεργάτη/συνεργάτιδα με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης EE 431/29-5-2024

 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης.

 Αρχεία: 
AttachmentSizeDate
PDF icon 9ΩΨΙ46Ψ8ΝΣ-119 200_1005.pdf166.79 KB27/06/2024


Ημερομηνία: 
27/06/2024
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις