Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Ε.Π. «Theognostus’ Canones: a bridge between the ancient and byzantine worlds»

 

Τίτλος Έργου: «Theognostus’ Canones: a bridge between the ancient and byzantine worlds»

Κωδικός Έργου: 200/961

Υπεύθυνος Έργου: Στέφανη Ρούσου

Χρηματοδότηση Έργου:ΕΛΙΔΕΚ

 

Σχετικά με την υπ’αριθμ. ΕΕ492/06.06.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου  για τις ανάγκες του Ερευνητικού Προγράμματος 200/961 ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών(Πράξη 378)  η ανάθεση του έργου ως εξής:

  • στον/στην υποψήφιο/α συνεργάτη/συνεργάτιδα με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης ΕΕ548/18-6-24

 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης.

 Αρχεία: 
AttachmentSizeDate
PDF icon 6ΝΩΥ46Ψ8ΝΣ-ΗΑΧ _200_961.pdf180.3 KB27/06/2024


Ημερομηνία: 
27/06/2024
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις