ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για μια (1) θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή με συγκεκριμένο αντικείμενο

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ,  στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «TheognostusCanones: a bridge between the ancient and byzantine worlds» (κωδ. 200/ 961) που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας με επιστημονική υπεύθυνο τη Στέφανη Ρούσου, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μια (1) θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή με συγκεκριμένο αντικείμενο: συμβολή στη σύνταξη υπομνήματος παραλλήλων χωρίων και ευρετηρίου όρων

 

Αντικείμενο ενασχόλησης:

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ακαδημία Αθηνών/Ε.Λ.Κ.Ε. θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό ποσό 11.900,00 ευρώ μικτά. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως επτά (7) μήνες.

 

Επισυνάπτεται η αναλυτική πρόσκληση.

 Αρχεία: 
AttachmentSizeDate
PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_200__976 ΨΒ9Ι46Ψ8ΝΣ-ΞΨΚ.pdf255.08 KB06/06/2024


Ημερομηνία: 
06/06/2024
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις