Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Ε.Π. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ANNEE PHILOLOGIQUE

 

Τίτλος Έργου: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ANNEE PHILOLOGIQUE

Κωδικός Έργου: 200976

Υπεύθυνος Έργου: Αθανάσιος Στεφανής, Ερευνητής Α’

Χρηματοδότηση Έργου: Ακαδημία Αθηνών

 

Σχετικά με την υπ’αριθμ. ΕΕ328/22.04.2024  Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Ερευνητικού Προγράμματος 200/976 ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών(Πράξη 378)  η ανάθεση του έργου ως εξής:

  • στον/στην υποψήφιο/α συνεργάτη/συνεργάτιδα με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης ΕΕ378/9-5-24

 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης.

 Αρχεία: 


Ημερομηνία: 
05/06/2024
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις