Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την έκδοση του βιβλίου της καθηγήτριας κυρίας Αγγελικής Δεληκάρη

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την έκδοση του βιβλίου της καθηγήτριας κυρίας Αγγελικής Δεληκάρη με τίτλο «Ο εκτενής βίος του Αγίου Κλήμη Βελιτζάς (Αχρίδων) ως πηγή για τη μελέτη της ιστορίας των Σλαβικών λαών. Εισαγωγή-Κείμενο-Μετάφραση-Σχόλια», στη σειρά «Βιβλιοθήκη Α. Μανούση» του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, εκτάσεως 550 σελίδων.

 

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

Προσκαλεί ενδιαφερoμένους να υποβάλλουν προσφορές για την έκδοση του βιβλίου της καθηγήτριας κυρίας Αγγελικής Δεληκάρη με τίτλο «Ο εκτενής βίος του Αγίου Κλήμη Βελιτζάς (Αχρίδων) ως πηγή για τη μελέτη της ιστορίας των Σλαβικών λαών. Εισαγωγή-Κείμενο-Μετάφραση-Σχόλια», στη σειρά «Βιβλιοθήκη Α. Μανούση» του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, εκτάσεως 550 σελίδων, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α της παρούσας.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του Κληροδοτήματος ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ.

 

Επισυνάπτεται η αναλυτική πρόσκληση.

 Ημερομηνία: 
03/06/2024
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις