ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ θΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ταξινόμηση και καταλογογράφηση αρχειακών συλλογών της Ακαδημίας Αθηνών (Βιβλιοθήκης και Ερευνητικών Κέντρων)»

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ταξινόμηση και καταλογογράφηση αρχειακών συλλογών της Ακαδημίας Αθηνών (Βιβλιοθήκης και Ερευνητικών Κέντρων)» (κωδ. 200/1015) που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών, με επιστημονική υπεύθυνη την Ακαδημαϊκό, κ. Χρύσα Μαλτέζου, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

 

Μία (1) θέση Συνεργάτη με συγκεκριμένο  αντικείμενο.

 

Αντικείμενο ενασχόλησης:

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ακαδημία Αθηνών/Ε.Λ.Κ.Ε. θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό ποσό 3.000,00 ευρώ μικτά. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.

 

Επισυνάπτεται η αναλυτική πρόσκληση.

 Αρχεία: 
AttachmentSizeDate
PDF icon 993Λ46Ψ8ΝΣ-Σ7Ρ 200_1015.pdf309.96 KB24/05/2024


Ημερομηνία: 
24/05/2024
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις