Προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ερευνητού Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων-ΙΛΝΕ

 

H Ακαδημία Αθηνών ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται η πλήρωση τριών (3) θέσεων ερευνητού Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων-ΙΛΝΕ της Ακαδημίας Αθηνών ως εξής:

  • Δύο (2) θέσεις Ερευνητών Γ’ με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Γλωσσολογία με έμφαση στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας και των διαλέκτων της»
  • Μία (1) θέση Ερευνητού Γ’ με γνωστικό αντικείμενο «Διαλεκτολογία με έμφαση στην διαλεκτική λεξικογραφία»

 

Εδώ μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης και το ΦΕΚ της Προκήρυξης.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι υποψήφιοι για τις τρείς (3) θέσεις Ερευνητού Γ’ του ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ παρακαλούνται να χρησιμοποιήσουν το αντίστοιχο έντυπο αίτησης με το Γνωστικό Αντικείμενο που επιθυμούν και να το αναρτήσουν συμπληρωματικά στην υποψηφιότητά τους. Σημειώνεται ότι ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει την υποψηφιότητά του και στα δύο προκηρυγμένα αντικείμενα, εφόσον αποδεικνύει συνάφεια έργου. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να συμπληρώσει και τα δύο έντυπα αιτήσεως.

Στο κάτω μέρος της σελίδος επισυνάπτονται τα έντυπα αιτήσεως.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: gaggelop@academyofathens.gr  και 210 3664738

 

 

 Ημερομηνία: 
21/01/2021
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις