Ανακοίνωση αποτελεσμάτων υποψηφίων του ερευνητικού προγράμματος «Σύγχρονες μορφές εθελοντικής κοινωνικής αλληλεγγύης: Πραγματικότητες, δυνατότητες, προϋποθέσεις και όρια. Η περίπτωση του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού» (κωδ. 200/955)

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για 1ον) Μία (1)  θέση Συντάκτη κειμένου σχετικού με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εθελοντών και των ωφελούμενων του  Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού και 2ον)  Μία (1) θέση Συντάκτη κειμένου ΙΙ σχετικού με τα προβλήματα του εθελοντισμού και της λειτουργίας του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού και με τις προτεινόμενες από τους εθελοντές και ωφελούμενες λύσεις.

Σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες για τις ανάγκες του Ερευνητικού Προγράμματος 200/955 ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών η ανάθεση του έργου ως εξής:

  • Για τη θέση υπ’αριθμ. 1. στον/στην υποψήφιο/α συνεργάτη/συνεργάτιδα με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης EE  4043/23-10-2020
  • Για τη θέση υπ’αριθμ. 2. στον/στην υποψήφιο/α συνεργάτη/συνεργάτιδα με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης EE  4042/20-10-2020

 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Λουκάς Γ. Χριστοφόρου

Ακαδημαϊκός

Ημερομηνία: 
23/12/2020
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις