Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου (Συντάκτης κειμένου ΙΙ κωδ. 200/955)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 24 Σεπτεμβρίου 2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Σύγχρονες μορφές εθελοντικής κοινωνικής αλληλεγγύης: Πραγματικότητες, δυνατότητες, προϋποθέσεις και όρια. Η περίπτωση του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού» (κωδ. 200/955) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με επιστημονικό υπεύθυνο τον διευθύνοντα και ερευνητή Α΄ βαθμίδος του ΚΕΕΚ Νικόλαο Καμπέρη, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση «Συντάκτης κειμένου σχετικού με τα προβλήματα του εθελοντισμού και της λειτουργίας του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού και με τις προτεινόμενες από τους εθελοντές και ωφελούμενους λύσεις». Το αντικείμενο της ενασχόλησης αφορά στη διαμόρφωση θεματικών αξόνων και στη θεματική ανάλυση περιεχομένου των συνεντεύξεων εθελοντών και ωφελούμενων συγκεκριμένου Κοινωνικού Ιατρείου. Στόχος είναι η συγγραφή κειμένου που θα αναδεικνύει μέσα από το λόγο των εθελοντών και ωφελούμενων τα προβλήματα που εντόπισαν από τη συμμετοχή τους στο Κοινωνικό Ιατρείο και τις λύσεις που οι ίδιοι προτείνουν προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία του ιατρείου και το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης σε αυτό και στην ευρύτερη κοινωνία.

Αντικείμενο ενασχόλησης:

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό ποσό 1.500€ ευρώ μικτά. Ως επιθυμητός χρόνος ενάρξεως της Συμβάσεως προσδιορίζεται η 1-12-2020 και η διάρκεια της Συμβάσεως ορίζεται στους δώδεκα μήνες.

Απαραίτητα προσόντα

  1. Μεταπτυχιακό στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  2. Διδακτορικό στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες σχετικό με ευπαθείς ομάδες
  3. Ερευνητική Εμπειρία σε ευπαθείς ομάδες
  4. Αναγνωρισμένη μεταδιδακτορική έρευνα σε ευπαθείς ομάδες

Επιθυμητά προσόντα

  1. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  2. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα πανεπιστημίων και/ή ερευνητικών φορέων/κέντρων

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 1 Δεκεμβρίου 2020

Διάρκεια: έως 12 μήνες.Αρχεία: 
ΑρχείοΜέγεθοςΗμερομηνία
PDF icon Το επίσημο κείμενο της προσκλήσεως651.89 KB09/10/2020


Ημερομηνία: 
09/10/2020
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις