Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 20 Αυγούστου 2019 Πράξης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ANNEE PHILOLOGIQUE» (κωδ. 200/933) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ερευνητή και Διευθύνοντα το ΚΕΕΛΓ, κ. Αθανάσιο Στεφανή, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση Συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Αντικείμενο ενασχόλησης:

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ακαδημία Αθηνών/Ε.Λ.Κ.Ε. θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό ποσό 7.500,00 ευρώ μικτά. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως δώδεκα (12) μήνες.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην κλασική φιλολογία
  • Άριστη γνώση αγγλικής και γαλλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

  • Αποδεδειγμένη εμπειρία εκδόσεων και διόρθωσης κειμένων
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα
  • Καλή γνώση της γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση ακαδημαϊκών βάσεων δεδομένων

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 1 Οκτωβρίου 2019.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως.

 Αρχεία: 
AttachmentSize
PDF icon 6Χ3Ρ46Ψ8ΝΣ-151_ΚΕΕΛΓ.pdf235.46 KB


Ημερομηνία: 
02/09/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις