Προκήρυξη μίας (1) θέσεως Ερευνητού Β΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλοσοφία & Κλασική Φιλοσοφία της Γλώσσας»

 

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει:

Την πλήρωση μίας (1) θέσεως Ερευνητού Β' βαθμίδος του Κέντρου Ερεύνης της  Ελληνικής και Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλοσοφία & Κλασική Φιλοσοφία της Γλώσσας».

Επισυνάπτονται το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και το σχετικό έντυπο αιτήσεως.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 4/10/2019Ημερομηνία: 
02/09/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις