Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητών Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερευνών Θεωρητικών και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών

 

ΠPOKHPYΞH 

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητών Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερευνών Θεωρητικών και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών 

προκηρύσσουμε

Την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ερευνητού Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερευνών Θεωρητικών και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών ως εξής:
1. Μία (1) θέση Ερευνητού Γ΄ με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Απεικόνιση» με τριετή θητεία.(κωδ. Θ1)
2. Μία (1) θέση Ερευνητού Γ΄ με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Ανάλυση» με τριετή θητεία (Κωδ. Θ2)

Επισυνάπτονται το πλήρες κείμενο της προκηρύξεως και το έντυπο αιτήσεως.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 21 Φεβρουαρίου 2019Ημερομηνία: 
04/01/2019
Διεύθυνση: 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών, τηλ. 210 3664738 e-mail: gaggelop@academyofathens.gr
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις