Εκλογή του ακαδημαϊκού κ. Άρη Ροζάκη ως Ξένου Εταίρου (ForMemRS) της Royal Society

Ημερομηνία: 
23/05/2024
Είδος Ανακοίνωσης: 
Βραβεύσεις Ακαδημαϊκών