Αυτοτελές Γραφείο Μηχανογραφήσεως - Πληροφορικής


 

Αναπλ. Προϊστάμενος: Θεοφάνης Σαλάππας
E-mail: salappas@academyofathens.gr, Tηλ. 210 3664 796

Κωνσταντίνος Οικονόμου
E-mail: koikonomou@academyofathens.gr, Tηλ. 210 3664 792

Γεώργιος Τσιλιπάκος
E-mail: gtsilipakos@academyofathens.gr, Tηλ. 210 3664 794

Ευδοξία-Ευαγγελία Ζαφειράκου (εν αδεία)
 

Ε-mail: noc@academyofathens.gr