Supervisory Board and Personnel


Supervisory Board:

President: Ioannis (John) Zizioulas, Metropolitan of Pergamon
Members: Panayotis L. Vocotopoulos,  Dimitrios SkarvelisChryssa Maltezou, Nikiforos Diamandouros,

Alternate Members: Emmanuel RoucounasMiltiades Hatzopoulos

Supervisor: Nikiforos Diamandouros

Personnel
Acting Director

Sotiris Rizas (tel. +302103664603) email: sorizas@academyofathens.gr

Research personnel
Maria Spiliotopoulou (tel. +302103664618) email: mspil@academyofathens.gr
Evangelia Karuzu (tel. +302103664619) email: ekarusu@academyofathens.gr
Elisabeth Kontogiorgi (tel. +302103664616) email: ekont@academyofathens.gr
Ekaterini Bregianni (tel. +302103664620) email: cbregiann@academyofathens.gr
Dimitrios K. Apostolopoulos (tel. +302103664662) email: dapost@academyofathens.gr
George Kalpadakis (tel. +302103664617) email: gkalpadakis@academyofathens.gr

Guest Researchers
Helen Gardikas - Katsadakis 
Kallia Kalliataki
Christos Loukos