Supervisory Board and Personnel


Supervisory Board:

President: Chryssa Maltezou
Members: Ioannis (John) Zizioulas, Metropolitan of Pergamon, Panayotis L. Vocotopoulos, Nikiforos Diamandouros, Paschalis Kitromilides

Alternate Members: Emmanuel Roucounas, Dimitrios SkarvelisMiltiades Hatzopoulos

Supervisor: Nikiforos Diamandouros

Personnel

Acting Director
Sotiris Rizas (tel. +302103664603) email: sorizas@academyofathens.gr

Research personnel
Maria Spiliotopoulou (tel. +302103664618) email: mspil@academyofathens.gr
Evangelia Karuzu (tel. +302103664619) email: ekarusu@academyofathens.gr
Elisabeth Kontogiorgi (tel. +302103664616) email: ekont@academyofathens.gr
Ekaterini Bregianni (tel. +302103664620) email: cbregiann@academyofathens.gr
Dimitrios K. Apostolopoulos (tel. +302103664662) email: dapost@academyofathens.gr
George Kalpadakis (tel. +302103664617) email: gkalpadakis@academyofathens.gr

Despo Kritsotaki (tel. +302103664602) email: dkritsotaki@academyofathens.gr

Guest Researchers
Kallia Kalliataki
Christos Loukos