Miscellaneous publications


  τιμή (€)
ΕΝΤ. ΛΥΝΤΕΚΕ, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια. Εκλογή και μετάφρασις εις την γερμανικήν. Μέρ. Α'. Ελληνικά κείμενα. Αθήναι 1943-1947 εξαντλήθηκε
HEDWIG LUDEKE, Neugrieehische Yolkslieder (Μετάφρασις εις την γερμανική). Αθήναι 1964 16.50
HEDWIG LUDEKE, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια. Τα Ακριτικά, Εκλογή και μετάφραση στα γερμανικά με τη συνεργασία των Fr. Bochm και Βίτας Κoλοπίση-Ξανθάκη. Επιμέλεια Βίτας Καλοπίση-Ξανθάκη. Αθήναι 1994 16.50
ΕΜΜ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ, Ή Φιλική Εταιρεία. Αθήναι. 1964 20.00
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΙΟΥ, Σίμων Σίνας. Αθήναι 1972 26.00
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΤΤΑ, Η Ελλάς και το κλίμα της. Αθήναι 1975 16.50
ΘΑΝ. ΚΩΣΤΑΚΗ, Το Μιστί της Καππαδοκίας, Τεύχη Ι-Π. Αθήνα 1977 (εξαντλήθηκε)  
Οι εκλιπόντες ακαδημαϊκοί της πεντηκονταετίας 1926-1976. Αθήναι 1977 16.50
«Άναστάσιος Ορλάνδος. Ο άνθρωπος και το έργον του». (Τιμητικός τόμος) Αθήναι 1978 32.50
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Λ. ΠΑΤΤΙΧΗ, Ευριπίδου Ελένη. Εισαγωγή, κείμενον, μετάφρασις, κριτικον υπόμνημα, σχόλια. Αθήναι 1978 16.50
ΑΝΝΑΣ ΜΑΡΑΒΑ-ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΧΡ. ΤΟΥΦΕΞΗ-ΠΑΣΧΟΥ, Κατάλογος μικρογραφιών βυζαντινών χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Τόμος Α', Αθήναι 1978

48.50
Τόμος Β', Αθήναι 1985 48.50
Τόμος Γ', Αθήναι 1997 (αδ.) 71.00 (δεμ.) 81.00
ANNA MARAVA - CHATZINICOLAOU - CHRISTINA TOUFEXI -PASCΗOU, Catalogue of the Illuminated Byzantine Manuscripts of the National Library of Greece.

Vol. I, Athens 1978

48.50
Vol. II, Athens 1985 48.50
Vol. III, Athens 1997 (αδ.) 71.00 (δεμ.) 81.00
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΞΑΝΘΑΚΗ-ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Studies in Fourth Century tragedy. Μονογραφία για την τραγωδία του 4ου π.Χ. αι., μετάφραση και σχολιασμός των αποσπασμάτων. Αθήναι 1980 22.50
ΣΟΛΩΝΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, Η Ελληνική Αρχιτεκτονική Άναγέννησις και η κακοποίησίς της (Συμβολή στην Ιστορία του Νεοκλασσικισμού). Εν Αθήναις 1981 16.50
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΖΟΛΩΤΑ (1845-1900), Λόγοι, Άρθρα και Επιγράμματα εις την αρχαίαν Έλληνικήν. Αθήναι 1983 16.50
Β. ΧΡΗΣΤΙΔΗ, The conquest of Crete by the Arabs (ca. 824). A turning point in the struggle between Byzantium and Islam. Αθήναι 1984 22.50
Μ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ-ΠΛΑΚΑ, Bourdelle et la Grèce. Αθήναι 1985 22.50
ΦΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, La langue du roman byzantin «Callimaque et Chrysorrhoé». Αθήναι 1984 22.50
ALEXANDER A. TRYPANIS, On Fermat's last Theorem. Athens 1986. 16.50
Ε. G. VALLIANATOS, From Graikos to Hellene, Adamantios Koraes and the Greek Revolution. Αθήναι 1987 22.50
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΑΡΤΕΜΙΑΔΗ, Εισαγωγή στη συναρτησιακή ανάλυση. Αθήνα 1990 16.50
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΝΑ, Η γλώσσα των Δημοσιευμένων Μεσαιωνικών ελληνικών εγγράφων της Κάτω Ιταλίας και της Σικελίας. Αθήνα 1994 15.00
DEMOCRATIE ATHENIENNE ET CULTURE, Colloque International organisé par l'Académie d'Athènes en coopération avec i'unesco (23, 24 et 25 novembre 1992). Αθήναι 1996 16.50
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ, Περί των Χριστού εντολών. Αθήνα 1998 26.00
ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ, Μυθολογικές και φιλοσοφικές σάτιρες στο ελληνικό προεπαναστατικό θέατρο (αρχές 19ου αι.). Κωμωδία του μήλου της έριδος. Επάνοδος, ήτοι Το φανάρι του Διογένους. Φιλολογική έκδοση. Αθήνα 2004 15.00
UNIVERSAL VALUES, International Symposium Proceedings. In connection with the 2004 Olympics. Academy of Athens, May 26-28, 2004.
Edited by L. Christophorou and G. Contopoulos. Athens 2004.
30.00
SCIENCE, TECHNOLOGY AND HUMAN VALUES, International Symposium Proceedings. Edited by L. Christophorou and C. Drakatos. Athens 2007, 487 σελ. 30.00
WALTER PUCHNER, (with the advice of NICOLAOS CONOMIS), The Crusader Kingdom of Cyprus- A Theater Province of Medieval Europe? Including a critical edition of the Cyprus Passion Cycle and the "Repraesentario figurat" of the Presentation of the Virgin in the Temple, Αθήνα 2006, 314 σελ. 12 εικόνες 13.50
Επιστημονικό Συνέδριο Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1864-2004, Πρακτικά, Τόμος Α' Ιστορία, Αθήνα 2005, Τόμος Β' Ιδεολογία- Πολιτισμός, Αθήνα 2006. Συνέκδοση της Ακαδημίας Αθηνών και της Βουλής των Ελλήνων. (εκτός εμπορίου)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Άπαντα, επιμ. Παναγ. Κ. Τσούκας, τομ. Α', 1.156 σελ. Αθήνα 2008. (Συνέκδοση: Ακαδημία Αθηνών & Ίδρυμα Γαζή- Τριανταφυλλόπουλου) 50.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΙΜΠΑΣ- ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗ (επιστ. επιμ.), Ελληνική γεωργία και αγροτική πολιτική (Πρακτικά συνεδρίου), 238 σελ., Αθήνα 2008 35.00
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΛΑΒΒΑΣ, Ο πανίερος ναός της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, 192 σελ. Αθήνα 2009 35.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Άπαντα, επιμ. Παναγ. Κ. Τσούκας, ημιτόμος Β1. Αθήνα 2009. Συνέκδοση: Ακαδημία Αθηνών και Ίδρυμα Γάζη- Τριανταφυλλοπούλου. Ακαδημία Αθηνών 30.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Άπαντα, επιμ. Παναγ. Κ. Τσούκας, ημιτόμος Β2. Αθήνα 2009. Συνέκδοση: Ακαδημία Αθηνών και Ίδρυμα Γάζη- Τριανταφυλλοπούλου. Ακαδημία Αθηνών 30.00
MICHAEL B. SAKELLARIOU, Ethne Grecs a l'age du Bronze, Μελετήματα 47, vol.I-II. Αθήνα 2009. Συνέκδοση: Κέντρον Ερεύνη της Αρχαιότητος της Ακαδημίας Αθηνών και Κέντρον της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. 98.00
ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ, Οι σωζόμενες Θεατρικές Μεταφράσεις του Έλληνα ιατροφιλοσόφου Γεωργίου Σακελλαρίου, Κόδρος (1786 ανέκδοτο), Τηλέμαχος και Καλυψώ, Ορφεύς και Ευρυδίκη (Βιέννη 1796), Φιλολογική έκδοση. Αθήνα 2009. ISBN: 978-960-404153- 20.00
ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ, Ανέκδοτες Δραματικές Μεταφράσεις του Ελληνικού Προεπαναστατικού Θέατρου (Η κωμωδία Η Σκώτισσα του Βολταίρου και η τραγωδία Ο Μέγας Αλέξανδρος του Ρακίνα από τον Χιώτη Γεώργιο Καββάκο στο έτος 1806, Φιλολογική έκδοση με εισαγωγή, σημειώσεις και γλωσσάρια. Αθήνα 2009. ISBN: 978-960-404-138-1 20.00
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2007, Πρακτικά, Αθήνα 2010. ISBN: 978-960-404-172-5 30.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Άπαντα, επιμ. Παναγ.Κ. Τσούκας, τόμος Γ1. Αθήνα 2010. Συνέκδοση: Ακαδημία Αθηνών και Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου. Ακαδημία Αθηνών ISBN: 978-960-404-122-0 [SET], 978-960-404-176-3. Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου ISBN: 978-960-98259-0-0 [SET], 978-960-98259-4-8 30.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Άπαντα, επιμ. Παναγ.Κ. Τσούκας, τόμος Γ2. Αθήνα 2010. Συνέκδοση: Ακαδημία Αθηνών και Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου. Ακαδημία Αθηνών ISBN: 978-960-404-122-0 [SET], 978-960-404-177-0. Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου ISBN: 978-960-98259-0-0 [SET], 978-960-98259-5-5 30.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Άπαντα, επιμ. Παναγ.Κ. Τσούκας, τόμος Γ3. Αθήνα 2010. Συνέκδοση: Ακαδημία Αθηνών και Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου. Ακαδημία Αθηνών ISBN: 978-960-404-122-0 [SET], 978-960-404-178-7. Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου ISBN: 978-960-98259-0-0 [SET], 978-960-98259-6-2 30.00
ΑΥΞΕΝΤΙΑΝΟΣ ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΟΣ [1752], Φιλολογική Έκδοση, Εισαγωγή-Σχόλια -Γλωσσάριο Ιωσήφ Βιβιλάκης, Αθήνα 2010. ISBN: 978-960-404-192-3 25.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Άπαντα, επιμ. Παναγ. Κ. Τσούκας, τόμος Δ΄. Αθήνα 2011. Συνέκδοση: Ακαδημία Αθηνών και Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου. Ακαδημία Αθηνών ISBN: 978-960-404-122-0 [SET], 978-960-404-197-8. Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου ISBN: 978-960-98259-0-0 [SET], 978-960-98259-7-9 25.00
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ. Διαχρονική Θεώρηση. Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών. Αθήναι 2011. ISBN:978-960-404-211-1 10.00
ΜΙΧ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Νομικός θετικισμός και ιδεαλισμός στη σοφιστική διδασκαλία και τον πλα¬τωνι¬σμό – Η σημερινή θετικοποί¬ηση του ιδεαλισμού. Αθήναι 2012, σ.96. ISBN: 978-960-404-255-5 6.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Άπαντα, επιμ. Παναγ. Κ. Τσούκας, τόμος Ε΄. Αθήνα 2013, σ. xxiii+357. Συνέκδοση: Ακαδημία Αθηνών και Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου. Ακαδημία Αθηνών ISBN: 978-960-404-122-0 [SET], 978-960-404-252-4. Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου
ISBN: 978-960-98259-0-0 [SET], 978-960-98259-8-6
20.00
ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟ (1918-2010), επιμ. Παναγ. Κ. Τσούκας, Αθήνα 2013, σ. xx+475. Συνέκδοση: Ακαδημία Αθηνών και Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου. Ακαδημία Αθηνών ISBN: 978-960-404-122-0 [SET], 978-960-404-258-6. Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου ISBN: 978-960-98259-0-0 [SET], 978-960-98259-9-3 25.00
Η ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Μ. ΜΥΛΩΝΑ -THE NEOCLASSICAL ATHENS OF PAUL M. MYLONAS, επιμ. Μάρως Καρδαμίτση-Αδάμη - Αλεξάνδρας Καραγεώργου, Αθήνα 2017, σ. 512.ISBN: 978-960-404-320-0 150.00