Legal Committee


 Emmanuel Roucounas (President).- Apostolos S. Georgiades.- Epaminondas Spiliotopoulos.- Anna Benaki-Psarouda.- Michalis Stathopoulos.