ΔΩΡΕΑ ΠΑΪΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ 2019-2020


 

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) στο εξωτερικό στον κλάδο της Παπυρολογίας