Σταβέλας Απόστολος


Απόστολος Σταβέλας
Ερευνητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σπουδές

1983 - 1985: Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τίτλος σπουδών: Αποδεικτικό Σπουδών

1987 - 1991: Τομέας Παιδαγωγικής,
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας,
Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο

1995 - 1996: Department of Philosophy,
Faculty of Arts, University of Glasgow
Τίτλος Σπουδών: Master of Philosophy (by Research)

1995 - 2001: Τομέας Φιλοσοφίας,
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής κ’ Ψυχολογίας,
Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Γνώση Ξένων Γλωσσών

(α) Αγγλική:    Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge
Certificate of Proficiency in English, The University of Michigan

(β) Γερμανική: βασική γνώση

 

Γνώση Η/Υ

(α) «Πιστοποιητικό βασικής ικανότητας στην Τεχνολογία της Πληροφορίας».

(β) «Πιστοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση».

 

Πεδία φιλοσοφικής έρευνας

(α) Νεοελληνική Φιλοσοφία (Μεταβυζαντινός νεοαριστοτελισμός - Νεοελληνικός Διαφωτισμός)

(β) Κλασική φιλοσοφία της γλώσσας

(γ) Φιλοσοφία της Παιδείας

 

Ερευνητική Εργασία

1995 - 1996: Διετής Μεταπτυχιακή Έρευνα
Department of Philosophy, Faculty of Arts, University of Glasgow

2002 - 2003: Διετής Μεταδιδακτορική Έρευνα
Τομέας Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2009 - 2013: Ερευνητική Εργασία (Ερευνητής Δ´ Βαθμίδος)
Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας, Ακαδημία Αθηνών

2013 - 2017:    Ερευνητική Εργασία (Ερευνητής Γ´ Βαθμίδος)
Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας, Ακαδημία Αθηνών

 

Διδασκαλία Μαθημάτων

1989 - 2009:    Άσκηση διδακτικού έργου σε Σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης.

       2 - 3/07:    «Νέα Ελληνική Γραμματεία»,
Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Δυτικής Αττικής,

2003 - 2004: Φιλοσοφία της Παιδείας» και «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης»,
Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων,
Ετήσιο Πρόγραμμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης,
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

2002 - 2007: «Νεοελληνική Φιλοσοφία»,
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τομέας Φιλοσοφίας,
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας,
Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2003 - 2007: «Ελληνική γλώσσα Ι»,
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

2005 - 2006: «Μεθοδολογία και Διδασκαλία της Φιλοσοφίας»
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών,
Τομέας Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας,
Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2006 - 2013: (α) «Φιλοσοφία της Παιδείας»
(β) «Ιστορία Παιδαγωγικών Ιδεών (Θέματα Φιλοσοφίας της Παιδείας)»
Παιδαγωγικά Τμήματα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

12/09 – 1/10: «Φιλοσοφία της Παιδείας και Ειδική Αγωγή»,
Πρόγραμμα «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Νέα ερευνητικά δεδομένα  και εφαρμογή τους στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»,
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

 

Επιστημονικές εταιρείες

Ενεργό μέλος των ακολούθων επιστημονικών εταιρειών:

 1. Ίδρυμα Ερεύνης και Εκδόσεων Νεοελληνικής Φιλοσοφίας (μέλος Δ. Σ.)
 2. Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία
 3. Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία
 4. International Society for the History of Rhetoric
 5. International Associaton for Semiotic Studies

 

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 1. Η φιλοσοφική θεμελίωση της ελληνικής γραμματικής (1650 – 1821). Παλάσιος, Κοραής, Κούμας, Έρευναι, 4, Αθήνα, Ίδρυμα Μελέτης και Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, 2002.
 2. The treatise on syntax of Georgios Lecapenos, Disputatio, 4 [Discourses of Power, Grammar and Rhetoric in the Middle Ages], Evanston (Illinois), Northwestern University Press, 1999, σσ. 23 – 33.
 3. Η μελέτη των συγκατηγορηματικών όρων στη δυτικοευρωπαϊκή μεσαιωνική παράδοση, Συλλογικός Τόμος, Φιλοσοφίας Αγώνισμα. Μελέτες προς τιμήν του καθηγητού Κ. Βουδούρη, Αθήνα, Ιωνία, 2004, σσ. 518 – 525.
 4. Mémoire, oubli et silence dans les textes chrétiens, Stam.Tzitzis, (εκδ.), La mémoire, entre silence et oubli, Intersophia, Les Presses de l’ Université Laval, Québec 2006, σσ. 82 –88.
 5. Mythe et symbolisme d’Eurydice, Stam.Tzitzis., M. Protopapas-Marneli και Bj. Melkevic (εκδ.), Mythe et Justice dans La Pensée Grecque, Les Presses de L’Université  Laval, Québec 2009, σσ. 89 - 105.
 6. Η φιλοσοφική θεμελίωση της γραμματικής στο έργο του Ιλαρίωνος Κιγάλα και οι αντιλήψεις περί γενικής γραμματικής του Βενιαμίν Λεσβίου, K. Βουδούρη (εκδ.), Νεοελληνική Φιλοσοφία, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2000, σσ. 282 - 291.
 7. Οι αισθητικές κατηγορίες του ρητορικού ύφους κατά τον Ερμογένη τον Ταρσέα, Ελλ. Φιλ. Εταιρεία (εκδ.), Ελληνική φιλοσοφία και Καλές Τέχνες, Αθήνα, Ιωνία, 2000, σσ. 265 – 277.
 8. Λεξικογραφική και σημασιολογική ταυτότητα της λέξεως ‘αλήθεια’, K. Βουδούρη (εκδ.), Ελληνική φιλοσοφία και γνωσιοθεωρία, Αθήνα, Ιωνία, 2001, σσ. 178 – 193.
 9. Το σιωπάν ως επικοινωνιακή τακτική και ως πράξη λόγου, K. Βουδούρη (εκδ.), Ρητορική, επικοινωνία, πολιτική και φιλοσοφία, Αθήνα 2002, σσ. 243 – 249.
 10. Η ‘Καθολική γραμματική’ του Κωνσταντίνου Κούμα και η φιλοσοφική της κατατομή, Ετ. Ιστ. Ερ. Θεσσαλίας (εκδ.), Θεσσαλοί φιλόσοφοι - Κωνσταντίνος Κούμας, Λάρισα 2005.
 11. Η γλώσσα ως όχημα αξιών και ως φορέας πρωτοτυπίας στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, K. Βουδούρη (εκδ.), Πόλις, Κοσμόπολις και Παγκοσμιοποίηση, Αθήνα, Ιωνία, 2003, σσ. 280 – 286.
 12. Επισημάνσεις για τη γλώσσα του Ρήγα Βελεστινλή, Δ. Καραμπεροπουλου (εκδ.), Υπέρεια, 4, 2006, σσ. 809 – 817.
 13. Η γλώσσα του πολιτισμού και ο πολιτισμός της γλώσσας στο πλαίσιο της στωικής διανόησης, Κ. Βουδούρη (εκδ.), Η φιλοσοφία του πολιτισμού, Αθήνα, Ιωνία, 2006, σσ. 809 – 817.
 14. Γλώσσα και φιλοσοφία στη ¨Λογική¨ του Ευγενίου Βουλγάρεως, Ετ. Κυθηρ. Μελετών (εκδ.), Πρακτικά Η´ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, Αθήνα, 2009, σσ. 403-408.
 15. Η «Φιλοσοφία της Γραμματικής» του Δημητρίου Καταρτζή, Κ. Α. Δημαδη (επιμ.), Ο ελληνικός κοσμος στην εποχή του Διαφωτισμού και στον 20ο αιώνα, τ. 2, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2007, σσ. 233-239.
 16. Προς μια τυπολογία των συλλογικών, των καθολικών και των οικουμενικών αξιών, Κ. Βουδούρη (εκδ.), Αξίες και Δικαιοσύνη στην εποχή της Οικουμενικότητας, Αθηνα, Ιωνία, 2007, σσ. 205-211.
 17. Η αριστοτελική φυσιογνωμία της Γραμματικής του Νικοδήμου Μαζαράκη εκ Φερρών, Δ. Καραμπεροπουλου (εκδ.), Υπέρεια, 5, 2010, σσ. 705-714.
 18. Aristotle’s Analysis of Evil in De Virtutibus et Vitiis, Alex. Cheira (επιμ.), (Re)presenting Magic, (Un)doing Evil, Oxford, Inter–Disciplinary Press, 2012, σσ. 59-66.
 19. The notion of aeschron in ancient Greek thought, Andr. Dańczak και J. R., Farris (επιμ.), Sins, Vices and Virtues. Dialectical Tensions in Moral Concepts, Oxford, Inter–Disciplinary Press, 2013, σσ. 3-9.
 20. Γλώσσα και Φιλοσοφία στον στοχασμό του Ι. Ν. Θεοδωρακοπούλου, Ε. Μουτσοπουλου και Μ. Πρωτοπαπά-Μαρνελη, Πλάτων, ποιητής και φιλόσοφος. Μνήμη Ιωάννου Ν. Θεοδωρακοπούλου, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών - Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας, 2013, σσ. 59-71.
 21. Βία, σήμανση και νοηματοδότηση, Φιλοσοφεῖν. Πολιτικά, Ανθρωπολογικά, 7, Θεσσαλονίκη, 2017, σσ. 206-215.
 22. Μιχαήλ Περδικάρης εναντίον Ρήγα Βελεστινλή, Υπέρεια, 6, 2014, σσ. 1153-1158.
 23. ‘Γεωργίου Κορεσσίου, Περί ερμηνείας’, της , Η πρόσληψη της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας από τους σχολιαστές και τους νεωτέρους φιλοσόφους έως του 17ου αιώνος (υπό έκδοση).
 24. ‘Γ. Στ. Καραγιάννης, Παρμενίδης ο Ελεάτης, Περί φύσιος. Εισαγωγή Δημήτριος Παπαδής, Αρχαίοι συγγραφείς, Εκδόσεις Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2003’ (βιβλιοκρισία), Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση τόμος 22, τεύχος 66 (Σεπτέμβριος 2005), σσ. 284 – 287.
 25. The Aesthetics of Violence in the Case of Gaius Martius Coriolanus, Peitho. Examina Antiqua, 1.7, 2017, pp. 265-272.
 26. Εννοιολογικά σχήματα στον στοχασμό του J.-J. Rousseau, Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Φιλοσοφία, 43 ΙΙ, 2013, σσ. 146-153.
 27. Reconsidering a fifteenth century controversy on the philosophy of Plato and Aristotle, Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Φιλοσοφία, 46 ΙΙ, 2016, σσ. 152-162.
 28. Oratorical stylistics according to Hermogenes of Tarsus, ΑΙΘΗΡ. Journal for the Study of Greek and Latin Philosophical Traditions, 3, 2014, pp. 6-21.

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας

Εντεταλμένος Ερευνητής

Διεύθυνση:
Αναγνωστοπούλου 14, 10673 Αθήνα
Τηλ. 210 3664 665

Fax: 210 3664 624

e-mail: stavelas@academyofathens.gr