Σταβέλας Απόστολος


Απόστολος Σταβέλας
Ερευνητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

 

 

 

 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας

Εντεταλμένος Ερευνητής

Διεύθυνση:
Αναγνωστοπούλου 14, 10673 Αθήνα
Τηλ. 210 3664 665

Fax: 210 3664 624

e-mail: stavelas@academyofathens.gr