Αφρουδάκης Άγγελος


Αφρουδάκης Άγγελος
Ερευνητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Αθήνα 1955, αριστούχος απόφοιτος της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής (1973) και της Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ (1977), Έφεδρος Λογαχός Ε.Σ., πτυχία ‘’Δημιουργίας και διαχείρισης Βάσεως Δεδομένων’’ και ‘’Προγραμματισμού σε γλώσσα Pascal’’ (ΕΛΚΕΠΑ, 1986), δ.φ. ΕΚΠΑ (2000), Ερευνητής Α' Βαθμίδας του Αρχείου Τοπωνυμίων και Κυρίων Ονομάτων του ΚΕΝΔΙ (2000), Διευθύνων το Κέντρο (2014 κ.ε.)

 

ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΑ

Μέλος:

 • της Ελληνικής Διαλεκτολογικής Εταιρείας 

 • της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας  (επανειλημμένα μέλος του ΔΣ και πρόεδρος  2013-2016)

 • του Συλλόγου του Επιστημονικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών  (επανειλημμένα μέλος του ΔΣ και 2014 κ.ε.)

 • της Εν Αθήναις Γλωσσικής Εταιρείας (1982 κ.ε.),

 • της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (1987 κ.ε., μέλος του ΔΣ: 1994-1997 )

 • της Διεθνούς Εταιρείας Συγκριτικής Γραμματολογίας / I.C.L.A. (1990 κ.ε.)

 • της Ομάδα Εργασίας για σύνταξη και επικύρωση Εθνικού Γεωγραφικού Λεξικού – Χάρτες (Τοπωνύμια) του Υπουργείου Εξωτερικών (2012 κ.ε.)

   

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 • Πρόγραμμα: ­Διάλογος­ (Ακαδημία Αθηνών, σε συνεργασία με το ΙΕΛ), 1995-1997

 • Πρόγραμμα: Δημιουργία γραμματοσειράς Athens Academy Greek Fonts (Ακαδημία Αθηνών – σε 3 φάσεις)

 • Πρόγραμμα: Ελληνικός Λόγος Ι - ΙΙΙ (Ακαδημία Αθηνών). 

 • Πρόγραμμα: Αμητός (Ακαδημία Αθηνών, σε συνεργασία με το Ι.Ε.Λ.)

 • Πρόγραμμα: Μνημεία Νεοελληνικού Λόγου ("Κοινωνία της Πληροφορίας", σε συνεργασία με το Ι.Ε.Λ.)

 • Πρόγραμμα: DARIAH/ Δυάς (Ακαδημία Αθηνών)

 • Πρόγραμμα: Προβολή του έργου των ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών

 • 23 ερευνητικές ετήσιες αποστολές με επιτόπια συλλογή διαλεκτικού/ονοματολογικού υλικού από ισάριθμους νομούς της χώρας .

 • Ατομικό άμισθο ερευνητικό πρόγραμμα: Ηλεκτρονικό λεξικό ανέκδοτων μικροτοπωνυμίων των χειρογράφων του ΙΛΝΕ. (Το υλικό υπολογίζεται σε 210.000 καταχωρήσεις, μακράν η μεγαλύτερη υπάρχουσα συλλογή τοπωνυμίων, από την οποία έχουν ήδη τροφοδοτηθεί 170.000 καταχωρήσεις και η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός τριετίας)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

"Από το τοπωνυμικό της ΒΔ. Γορτυνίας", ­Λεξικογραφικόν­ ­Δελτίον­ 14 (1982), σσ. 195-240.

"Ιδιωματικό/διαλεκτικό λεξιλόγιο στο δημοτικό τραγούδι", στο ­Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Δ' Συμπόσιου ποίησης. -Αφιέρωμα στο Δημοτικό τραγούδι­, Αθήνα: Γνώση, 1985, σσ.368- 369

"Καλυμνιακά τοπωνύμια. Α'", ­Λεξικογραφικόν Δελτίον­ 15 (1985), σσ. 199-214

"Γλωσσικά χαρακτηριστικά της δεύτερης μεταπολεμικής ποιητικής γενιάς", στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΣΤ' Συμπόσιου Ποίησης [1986]: Νεοελληνική μεταπολεμική ποίηση (1945-­­1985)­, Αθήνα: Γνώση, 1987, σσ. 133-145, 43-245 = Γράμματα και Τέχ­νες­ 50 (1987), σσ. 21-24

"Λυγαριά/Ασπρόβαλτα. Η γέννηση ενός τοπωνυμίου", "Λεξικογραφικόν Δελτίον" 16 (1986), σσ. 249-250

"Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού: Γεωγραφικό Λεξικό Ελληνικών Τοπωνυμίων", ό.π., σσ. 403-406

"Καλυμνιακά τοπωνύμια. Β'", ­Ονόματα­ 12 (1988), σσ. 84-90

Ανασύνταξη-συμπλήρωση της συντακτικής σειράς ­δε-­­δειλινόκαμα (1989-1990) για τον ΣΤ' τόμο του ΙΛΝΕ

Επιτόπια συλλογή ειδικά επιλεγμένου γλωσσικού υλικού (ερωτηματολογίων) για τον καταρτιζόμενο από το Κέντρο Γλωσσικό Ατλαντα της Ελλάδος στο πλαίσιο του Γλωσσικού Άτλαντος της Ευρώπης ( 718 όροι/έννοιες από δύο καθορισμένα σημεία έρευνας, τα χωριά Μοσχοκαρυά και Μακρακώμη Φθιώτιδας, 1989)

"Το Αρχείο Τοπωνυμίων και Κυρίων Ονομάτων της Ακαδημίας Αθηνών", ­Αντί­ 429 (1990), σ. 52

"Προβλήματα ειδολογικής κατάταξης των τοπωνυμίων και επεξεργασία με υπολογιστή", ­Λεξικογραφικόν Δελτίον­ 17 (1991), σσ.141 - 154

"Τοπωνυμικό υλικό από την επαρχία Φθιώτιδας. Δοκιμή επεξεργασίας με υπολογιστή", στο ­Πρακτικά Α' Συνεδρίου Φθιωτικών­ ­Ερευνών­, Λαμία 1993, σσ. 361-371

"Μηχανογράφηση τοπωνυμίων", ­Λεξικογραφικόν Δελτίον­ 18 (1993), σσ. 5 - 38

"Information Highway" στο Διεθνές Συνέδριο Π. Θεοχάρη "Language Engineering on the Information Highway", Σαντορίνη 1994 (με την Ελευθερία Γιακουμάκη)

"Μια περίπτωση υποκοριστικής/μεγεθυντικής σύνθεσης στα νεοελληνικά ιδιώματα", Λεξικογραφικόν Δελτίον­ 19 (1994-1995), σσ.5 - 80

Η μελωδία της χαμηλόφωνης ζωής. Μοτίβα και αφηγηματικές τεχνικές στα μυθιστορήματα του Άγγελου Τερζάκη [ενημερωμένη δ. διατριβή., υπό έκδοση, εκδ. της Εστίας]

"Το μυθιστορηματικό σύμπαν του Α. Τερζάκη", εφ. "Η Καθημερινή της Κυριακής/Επτά Ημέρες" (15/2/2004)

Εισαγωγή και γλωσσάριο στην επανέκδοση του μυθιστορήματος Η Πριγκιπέσσα Ιζαμπώ του Α. Τερζάκη (Εκδόσεις της Εστίας, 2004)

"Οδηγίες για τη συλλογή και την καταγραφή των τοπωνυμίων", Ονόματα 17-18 (2005), 359-363

"Συνηγορία διηγήματος. Διαπιστώσεις από κείμενα της ελληνικής και διεθνούς παραγωγής των τελευταίων δεκαετιών", στο Το διήγημα στην ελληνική και στις ξένες λογοτεχνίες: θεωρία - γραφή - πρόσληψη. Πρακτικά Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας / Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας Φιλοσοφικής Αθηνών, 2006, 536-549

"Ονοματολογία και Λογοτεχνία", στο Γλώσσα, ψυχής άγγελος - Αφιέρωμα στην Ελευθερία Γιακουμάκη , Σήμα, 2007, 47-61

"Το ονοματολογικό υλικό του Ι.Λ.Ν.Ε.", Λεξικογραφικόν Δελτίον 26 (2006-2012), 407-432

"Τοπωνύμια της Φθιώτιδας που δεν μαρτυρούνται ως προσηγορικά", [Πρακτικά Ε’  Ονοματολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας, 2008],  Ονόματα 21 (2013), 65-70

"Παρατηρήσεις στο τοπωνυμικό της Δωδεκανήσου (με έμφαση στη μεταφορική χρήση των λέξεων)", Δωδεκανησιακά Χρονικά 26 (Πρακτικά του ΙΗ΄ Πολιτιστικού Συμποσίου Δωδεκανήσου της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, Ρόδος 4-7 Ιουλίου 2013, υπό έκδοση)

"Το Αρχείο Τοπωνυμίων και Κυρίων Ονομάτων της Ακαδημίας Αθηνών”, Επιστημονικές Ημερίδες της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας, 2010, Ονόματα 21  (2016) 50-53 (υπό εκτύπωση)

«Και άλλες παρατηρήσεις από το συγκροτούμενο corpus των νεοελληνικών τοπωνυμίων», Επιστημονικές Ημερίδες της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας, 2010, Ονόματα 21 (2016) 55-59 (υπό εκτύπωση)

Επιστημονική, γλωσσική, εκδοτική επιμέλεια τόμων του περ. Λεξικογραφικόν Δελτίον του ΙΛΝΕ, των τόμων Ε΄1 και Ε΄2 του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής του ΙΛΝΕ και των εκδόσεων του ΙΛΝΕ Καραναστάσης Αν., Ιστορικόν Λεξικόν των Ελληνικών Ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας­, τ. Β΄ - Ε΄ και ­Γραμματική των Ελληνικών Ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας­ (1984-1997)

Μελέτες, άρθρα, λήμματα, μεταφράσεις, κριτικές, συνεντεύξεις σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές για πλήθος νεοελλήνων και ξένων λογοτεχνών και το έργο τους, καθώς και για το έργο του Κ.Ε.Ν.Δ.Ι.σε συλλογικά έργα / εγκυκλοπαίδειες / περιοδικά / ΜΜΕ (π.χ. ­Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-­­Λαρούς-Μπριτάννικα, ­Η μεταπολεμική πεζογραφία­, Αθήνα: Σοκόλης,1988, ­Η μεσοπολεμική πεζογραφία­, Αθήνα: Σοκόλης, 1992, Λεξικό Νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα: Πατάκης 2014, περ. Διαβάζω, Το Τραμ, Το Δέντρο, Η Λέξη κ.ά., «Από πού κρατάει η σκούφια σας;» και «Εποχές και συγγραφείς» / ΕΤ1, 2008), Ημερίδα για τον Ά. Τερζάκη, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (2007). Δεκάδες ετεροαναφορές σε εργασίες μου, π.χ., www.komvos.edu.fryktories/modules/book/ch42.pdf [ επιμέλεια Ν. Διονυσόπουλουυ, κριτικά κείμενα για χρήση στην Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, 2004, 523-530], Maria Iordanidu, Loxandra, [εισαγωγή και μτφρ. Ruben Josep Mantanes Gomez - αφηγηματική ανάλυση του μεταφρασμένου στα Καταλανικά έργου: Α. Αφρουδάκης], Universitat Jaume I, Castello de la Plana, 2009, 217-237, κ.ά.

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρο Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων Ι.Λ.Ν.Ε

Διευθύνων

Διεύθυνση:
Αλεξάνδρου Σούτσου 22, 106 71 Aθήνα

Τηλ. 211 2111 001
Fax: 210 3609 187

e-mail: afroudak@academyofathens.gr