Οργανόγραμμα


Εφορευτική επιτροπή
Πρόεδρος: Βασίλειος Πετράκος
Μέλη: Μιχάλης Τιβέριος,  Χρήστος Ζερεφός, Μιλτιάδης Χατζόπουλος, Βασίλειος Ράπανος

 

Διεύθυνση Βιβλιοθήκης
Προϊσταμένη : Ειρήνη Τσούρη

 

Τμήματα
        Τμήμα Προσκτήσεων
        Τμήμα Καταλόγων και Δανεισμού
         Προϊσταμένη: Ελένη Μαστρογεωργίου