Γαλάνη Μαρία


Γαλάνη Μαρία
Διοικητικό Προσωπικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Πανεπιστημίου 28, 106 79 Αθήνα

Τηλ. 210 3664 782, 210 3614 552
Fax: 210 3634 806

mgal@academyofathens.gr