Δημητρίου Γεωργία


Γεωργία Δημητρίου
Βιβλιοθηκονόμος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1977

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βιβλιοθηκονόμος

ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμη, με 2 τέκνα

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

1994: Απολυτήριο Τεχνικού Λυκείου Αγίων Αναργύρων με ειδικότητα Υπάλληλος Γραφείου.

1999: Απόφοιτη Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

8/11 -σήμερα: Εκτέλεση έργου με τίτλο «Οργάνωση Σεμιναρίων Φιλοσοφίας επιμορφωτικού και ερευνητικού χαρακτήρα» , με αντικείμενο την βιβλιογραφική υποστήριξη του προγράμματος, σκοπός του οποίου είναι η προετοιμασία εκδόσεως πορισμάτων σε αυτοτελή τόμο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

7/10-7/11: Εκτέλεση έργου με τίτλο « Η πρόσληψη της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας από τους Σχολιαστές και νεότερους φιλοσόφους έως τον 170 αιώνα», με αντικείμενο την βιβλιογραφική υποστήριξη του προγράμματος, σκοπός του οποίου είναι η προετοιμασία εκδόσεως πορισμάτων σε αυτοτελή τόμο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

7/07-6/10: Εκτέλεση έργου με τίτλο « Εκσυγχρονισμός της βιβλιοθήκης του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας δια βιβλιογραφικού εμπλουτισμού της βιβλιογραφικής έρευνας και επιστημονικής τεκμηρίωσης του περιεχομένου της», με αντικείμενο την βιβλιογραφική υποστήριξη του προγράμματος, σκοπός του οποίου είναι η προετοιμασία εκδόσεως εγχειριδίου του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

12/06-6/07: Εκτέλεση έργου με τίτλο « Η έννοια του πολίτη στην ελληνική φιλοσοφία» , με αντικείμενο την βιβλιογραφική υποστήριξη του προγράμματος του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

9/06-2-07: Αναδρομική καταλογογράφηση του υλικού της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

9/05-3/06: Εκτέλεση έργου με τίτλο « Εκσυγχρονισμός της βιβλιοθήκης του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας δια βιβλιογραφικού εμπλουτισμού της βιβλιογραφικής έρευνας και επιστημονικής τεκμηρίωσης του περιεχομένου της», με αντικείμενο την ταξινόμηση, καταλογογράφηση και ταξιθέτηση των βιβλίων και λοιπών εργασιών της βιβλιοθήκης του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

4/04-9/05: Έργα πρωτότυπης καταλογογράφησης του υλικού της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών και της αναδρομικής καταλογογράφησης του υλικού της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

2/03-5/03: Εκτέλεση επιστημονικής έρευνας με τίτλο « Ανάπτυξη Βάσεως Δεδομένων των Πρακτικών και των Πραγματειών της Ακαδημίας Αθηνών», με κύρια ασχολία την εισαγωγή (4.000) εγγραφών, σε ελληνική και αγγλική γλώσσα, στη βάση δεδομένων Α(ΧΕ88.

10/99-11/01: Έργο «ΠΝΥΚΑ» του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ Σχολικές Βιβλιοθήκες -Ανάπτυξη Εφαρμογής Σχολικών Βιβλιοθηκών στις διευθύνσεις Α, Β, Γ και Δ του Ν Αττικής, με κύριες αρμοδιότητες την αναδρομική καταλογογράφηση της συλλογής των βιβλίων των σχολείων και με την βιβλιοθηκονομική επεξεργασία τους και ως μέλος της επιτροπής παραλαβής των βιβλίων.

11/98-4/99: Πρακτική άσκηση στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, με κύρια απασχόληση την παραλαβή βιβλίων, περιοδικών, ΦΕΚ και την περαιτέρω επεξεργασία τους όπως, την καταλογογράφηση, ταξινόμηση και ταξιθέτησή τους και επίσης τον δανεισμό τους.

8/98-9/98: Στη Βιβλιοθήκη του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου Κηφισίας με κύρια αρμοδιότητα την παραλαβή βιβλίων και περιοδικών και την καταλογογράφηση, ταξινόμηση και ταξιθέτησή τους και επίσης τον δανεισμό τους.

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ:

  • Χρήση επεξεργαστή κειμένου σε περιβάλλον Windows: WORD FOR WINDOWS, EXCEL FOR WINDOWS.
  • Γνώση του βιβλιοθηκονομικού προγράμματος ΑΒΕΚΤ 4.0, 5.0, 5,5.
  • Γνώση του ολοκληρωμένου προγράμματος αυτοματοποίησης GEAC-ADVANCE σε φόρμα UNIMARC.
  • Χρήση της βάσης ACCESS.

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας