3.070η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020

Επιστημονική Ανακοίνωση

«Η Γερμανική Υπηρεσία Προστασίας Μνημείων στην Ελλάδα κατά την κατοχή (1941-1944)»

από τον ακαδημαϊκό κ. Βασίλειο Πετράκο

*Η ανακοίνωση δεν θα αναπτυχθεί προφορικά αλλά θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη

 

Αθήνα,   9  Νοεμβρίου  2020

Η Πρόεδρος

ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ

 

 

Ημερομηνία: 
12/11/2020
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions