3.043η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 16 Μαΐου 2019, ώρα 11.00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

   Επιστημονικές ανακοινώσεις

1. «Η ιστορική συνέχεια του ελληνικού έθνους»

από τον ακαδημαϊκό κ. Νικόλαο Κονομή (45’ )

2. «Η 19η Μαΐου ημέρα μνήμης για την τραγωδία των Ελλήνων του Πόντου»

από τον ακαδημαϊκό κ. Αντώνιο Κουνάδη (10΄)

 

Αθήνα, 14 Μαΐου 2019

Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΗΜΕΛΛΟΣ

 

Ημερομηνία: 
16/05/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions