3.036η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019, ώρα 11.30

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

    1.  Αναγγελία του θανάτου του αντεπιστέλλοντος μέλους Νικολάου Μουτσόπουλου

2. Επιστημονική ανακοίνωση:

«Νετρίνα και Ηλεκτρόνια/Ποζιτρόνια:

Οι δομικοί λίθοι και οι καταλύτες του σύμπαντος» 

από τον ακαδημαϊκό κ. Κωνσταντίνο Βαγενά  (50΄)

 

Αθήνα,  26 Μαρτίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΗΜΕΛΛΟΣ

 

 

 

 

Ημερομηνία: 
28/03/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions