3.031η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 11.00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Αναγγελία της αποφάσεως περί προκηρύξεως μιας έδρας αντεπιστέλλοντος μέλους από Έλληνες επιστήμονες του εσωτερικού στο γνωστικό αντικείμενο «Ιατρικές Επιστήμες – Εργαστηριακή Ανοσολογία», στην Τάξη των Θετικών Επιστημών.

 

 

Αθήνα,  12  Φεβρουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΗΜΕΛΛΟΣ

Ημερομηνία: 
14/02/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions