Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου (Συντάκτης κειμένου κωδ. 200/955)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 24 Σεπτεμβρίου 2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Σύγχρονες μορφές εθελοντικής κοινωνικής αλληλεγγύης: Πραγματικότητες, δυνατότητες, προϋποθέσεις και όρια. Η περίπτωση του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού» (κωδ. 200/955) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με επιστημονικό υπεύθυνο τον διευθύνοντα και ερευνητή Α΄ βαθμίδος του ΚΕΕΚ Νικόλαο Καμπέρη, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση «Συντάκτης κειμένου σχετικού με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εθελοντών και των ωφελούμενων του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού». Το αντικείμενο της ενασχόλησης αφορά στη διαμόρφωση θεματικών αξόνων και στη θεματική ανάλυση περιεχομένου των συνεντεύξεων εθελοντών και ωφελούμενων του συγκεκριμένου Κοινωνικού Ιατρείου. Στόχος είναι η συγγραφή κειμένου που θα αναδεικνύει μέσα από το λόγο των εθελοντών και των ωφελούμενων τις ανάγκες που τους οδήγησαν στο κοινωνικό ιατρείο, τις προσδοκίες που διαμόρφωσαν από την ενεργό συμμετοχή τους σε αυτό και πώς τα ζητήματα αυτά προσδιόριζαν τις αντιλήψεις τους σχετικά με την κοινωνική αλληλεγγύη.

Απαραίτητα προσόντα

1. Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής
2. Συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες
3. Πιστοποιημένες γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών
4. Εμπειρία σε συγγραφή δημοσιευμένων κειμένων

Επιθυμητά προσόντα

1. Εργασιακή εμπειρία άνω των 2 ετών
2. Εμπειρία στη σύνθεση ερευνητικών κειμένων
Αντικείμενο ενασχόλησης:

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό ποσό 1.500€ ευρώ μικτά. Ως επιθυμητός χρόνος ενάρξεως της Συμβάσεως προσδιορίζεται η 1-12-2020 και η διάρκεια της Συμβάσεως ορίζεται στους δώδεκα μήνες.

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 1 Δεκεμβρίου 2020

Διάρκεια: έως 12 μήνες

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως.

 

 

 

 Αρχεία: 
ΑρχείοΜέγεθοςΗμερομηνία
PDF icon Το επίσημο κείμενο της προσκλήσεως640.27 KB09/10/2020


Ημερομηνία: 
09/10/2020
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις