Ανακοίνωση –Πρόσκληση για υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης για ανοικοδόμηση οικοπέδου με το σύστημα της αντιπαροχής

 

Η Ακαδημία έχει την αποκλειστική κυριότητα  ενός οικοπέδου εμβαδού 820τ.μ. που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Μεσογείων 525 και Αγελάου στην Αγία Παρασκευή, μετά της κατοικίας που βρίσκεται μέσα σ’ αυτό (κληροδότημα Αριάδνης-Καρολίνας ΦΥΚΟΥΡΑ).

Σύμφωνα με την από 09.03.2020 Απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών επαναλαμβάνεται η διαδικασία δημόσιας πρόσκλησης για την σύνταξη της τεκμηριωμένης πρότασης για την ανοικοδόμηση  με το σύστημα της αντιπαροχής ενός οικοπέδου εμβαδού 820τ.μ. που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Μεσογείων 525 και Αγελάου στην Αγία Παρασκευή, μετά της κατοικίας που βρίσκεται μέσα σ’ αυτό (κληροδότημα Αριάδνης-Καρολίνας ΦΥΚΟΥΡΑ) με πόρους τρίτων.

Οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη και ολοκληρωμένο προϋπολογισμό του έργου.   

Προτάσεις με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων, (όπως ονοματεπώνυμο/ επώνυμο εταιρείας, ιδιότητα, τηλέφωνο, διεύθυνση επικοινωνίας, ΑΦΜ κλπ) θα αποστέλλονται εντός δύο (2) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας (www.gspp.gr), στην ταχυδρομική διεύθυνση της Ακαδημίας Αθηνών. Επίσης, οι προτάσεις πρέπει να κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Αιόλου 72-Αθήνα-Τ.Κ. 10559).

 

Αθήνα 12 Οκτωβρίου 2020

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ

 

 

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 – ΩΡΑ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ. 

Ημερομηνία: 
18/11/2020
Διεύθυνση: 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, Διεύθυνση Περιουσίας, Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 10679 Αθήνα, Τηλ. 210 3664780, 3664703, Φαξ. 210 3664806
Είδος Ανακοίνωσης: 
Δημοπρασίες