Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητών Γ' Βαθμίδος του Κέντρου Ερεύνης της Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών

 

Παρακαλώ δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ : 23/05/19Ημερομηνία: 
18/04/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις