Προκήρυξη για την πλήρωση (1) θέσεως ερευνητού B΄ βαθμίδος με γνωστικό αντικείμενο: «Kοινωνιολογία, με έμφαση στην Κοινωνιολογία της Γνώσης και των Δικτύων»

 

Επισυνάπτονται το πλήρες κείμενο της προκηρύξεως και το έντυπο αιτήσεως.

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 20 Μαρτίου 2019Αρχεία: 


Ημερομηνία: 
05/02/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις