Επιστημονική Ανακοίνωση του Κων. Βαγενά, Ακαδημαϊκού της Ακαδημίας Αθηνών και της Ακαδημίας Μηχανικών των ΗΠΑ (National Academy of Engineering, NAE)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ:  Επιστημονική Ανακοίνωση του Κων. Βαγενά, Ακαδημαϊκού της Ακαδημίας Αθηνών και της Ακαδημίας Μηχανικών των ΗΠΑ (National Academy of Engineering, NAE)

Στις 28 Μαρτίου 2019, ο Ακαδημαϊκός Κων. Βαγενάς, πρώην καθηγητής στα Πανεπιστήμια Yale, MIT και Πατρών, Επίτιμος Διδάκτορας του ΑΠΘ και ομότιμος Καθηγητής του Παν/μιου Πατρών έδωσε διάλεξη-επιστημονική ανακοίνωση με τίτλο:

ΝΕΤΡΙΝΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ/ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΑ:  ΟΙ ΔΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

Παρουσιάστηκε μια επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης του προτύπου των περιστρεφομένων λεπτονίων (Rotating Lepton Model, RLM), το οποίο εμφανίζει σημαντικότατα πλεονεκτήματα ως προς το καθιερωμένο πρότυπο (Standard model) των σωματιδίων και πυρηνικών δυνάμεων. Το νέο μοντέλο περιγράφει την δομή συνθέτων στοιχειωδών σωματιδίων (αδρονίων και μποζονίων) ακολουθώντας την μεθοδολογία του προτύπου Bohr για το άτομο του Η, αλλά με την βαρυτική έλξη ως κεντρομόλο δύναμη.

Το νέο πρότυπο εξετάζει τρία περιστρεφόμενα σχετικιστικά νετρίνα, ή ένα περιστρεφόμενο σχετικιστικό ζεύγος  e± - νετρίνου που κινούνται σε κυκλικές τροχιές λόγω της βαρυτικής των έλξης. Χρησιμοποιώντας την Ειδική Σχετικότητα, τον βαρυτικό νόμο του Νεύτωνα, την αρχή της ισοδυναμίας της αδρανειακής και της βαρυτικής μάζας, και την εξίσωση του μήκους κύματος de Broglie  υπολογίζει κανείς ότι, προς κατάπληξη, οι περιστρεφόμενες δομές των τριών νετρίνων έχουν την μάζα και τις άλλες ιδιότητες των βαρυονίων, ενώ οι δομές των περιστρεφομένων ζεύγων e± -  νετρίνου  ή  των  περιστρεφομένων  τριάδων e+-e- -νετρίνου έχουν την μάζα και τις άλλες ιδιότητες των W± και Ζο μποζονίων αντίστοιχα.

Το πρότυπο των περιστρεφομένων λεπτονίων δείχνει πως η βαρύτητα δημιουργεί μάζα και επιτρέπει τον υπολογισμό των μαζών των αδρονίων και μποζονίων με ακρίβεια της τάξης του 1% χωρίς καμμία προσαρμοζόμενη σταθερά. Επίσης επιτρέπει τον υπολογισμό των βασικών θερμοδυναμικών ιδιοτήτων των δομών αυτών. Στην επισκόπηση συνοψίστηκε  η τρέχουσα κατανόηση του μηχανισμού της αδρονοποίησης (ή βαρυογένεσης) καθώς και του πολύ σημαντικού καταλυτικού ρόλου των ηλεκτρονίων και ποζιτρονίων.

Τα αποτελέσματα του RLM δείχνουν ότι η Ισχυρή Δύναμη είναι Σχετικιστική Βαρύτητα μεταξύ νετρίνων ενώ η Ασθενής Δύναμη είναι Σχετικιστική Βαρύτητα μεταξύ νετρίνων και ηλεκτρονίων ή ποζιτρονίων. Αυτό οδηγεί σε ένα σημαντικά απλούστερο πίνακα στοιχειωδών σωματιδίων σε σχέση με το καθιερωμένο πρότυπο (SM) και σε μια απλούστερη ταξονομία των στοιχειωδών συνθέτων σωματιδίων, οι μάζες των οποίων μπορούν πλέον να υπολογισθούν από τις βασικές αρχές της Φυσικής χωρίς καμία άγνωστη σταθερά.

Ένα άλλο σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι οι μέχρι τώρα λογιζόμενες ως τέσσερις (4) δυνάμεις της Φύσης είναι, εξ όσων φαίνεται, μόνον δύο (2), η Βαρύτητα και ο Ηλεκτρομαγνητισμός.

C.G. Vayenas & S. Souentie. Gravity, special relativity and the strong force: A Bohr-Einstein-de-Broglie model for the formation of hadrons. Springer (2012).
C.G. Vayenas, S. Souentie, A. Fokas, “A Bohr-type model of a composite particle using gravity as the attractive force”, arXiv:1306.5979v4 [physics.gen-phi]; Physica A405, 360-379 (2014).
C.G. Vayenas, A.S. Fokas, D. Grigoriou,  “Catalysis and autocatalysis of chemical synthesis and of hadronization”.  Appl. Catal. B, 203, 582-590 (2017).
A.S. Fokas, C.G. Vayenas & D.P. Grigoriou, “On the mass and thermodynamics of the Higgs boson”.  Physica A, 492, 737-746 (2018).

Ημερομηνία: 
28/03/2019
Διεύθυνση: 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Σόλωνος 84, Τ.Κ.106 80 Αθήνα Πληροφορίες: I. Σκαρέντζος, Ε. Καμηλάρη Τηλ.: 210.3664705, 210.3664771, 6932.67.00.67 mail: typos@αcademyofathens.gr, vkamhlarh@academyofathens.gr
Είδος Ανακοίνωσης: 
Δελτία Τύπου