Τεχνικό Συμβούλιο


Πρόεδρος: Αντώνιος Κουνάδης.
Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Κωτσιόπουλος.
Μέλη: Μανόλης Κορρές.-Δημήτριος Μπέσκος.- Δημήτριος Παπαϊωάννου.- Γεώργιος Μιχάλτσος.- Χρήστος Δήμου.
Εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών: Ζαχαρίας Αθουσάκης.
Αναπληρωματικά μέλη: Ανδρέας Αναγνωστόπουλος.- Βλάσης Κουμούσης.
Αναπληρωτής του εκπροσώπου του Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών: Δημήτριος Κωνσταντινίδης.
Γραμματεύς: Παύλος Καλαμπόκας.